Primera reunió de regidors de Benestar Social de la comarca de la Selva

Foto: Consell Comarcal de la Selva

Foto: Consell Comarcal de la Selva

Coincidint amb l’inici de legislatura, el Consell Comarcal va convocar una reunió amb tots els regidors de Benestar Social de la Selva, el passat divendres, 10 de juliol. L’objectiu d’aquesta reunió era fer una aproximació dels serveis socials a tots els nous regidors i, alhora, donar-los a conèixer les temàtiques en què s’està treballant actualment a la comarca.

En aquesta línia, els tècnics de l’àrea també van voler informat tots els nous regidors de les possibles noves situacions amb què es trobaran durant els mesos d’estiu i les possibilitats de resolució que tindran cada una d’elles.

En el transcurs de la reunió, a més, se’ls va facilitar una informació bàsica inicial i a la vegada se’ls va donar la oportunitat que poguessin preguntar i comentar els diferents dubtes que els anaven sorgint. Per això, durant la sessió van poder preguntar i comentar les diferents qüestions de manera directa amb els responsables de l’àrea.

Entre els punts de l’ordre del dia hi havia l’aproximació als Serveis Socials d’Atenció Primària, que va anar a càrrec de la responsable tècnica al Consell Comarcal de la Selva. Seguidament, es va fer també una aproximació als Serveis Socials Especialitzats a càrrec d’en Blai Vinaixa, responsable tècnic al Consell.

La darrera part de la reunió va servir per facilitar informació dels diferents projectes i serveis en funcionament, en especial, d’aquells sobre els quals caldrà que cada ajuntament realitzi actes administratius o gestions diverses per a la seva posta en marxa o funcionament.

A l’inici de la reunió, el cap de departament de Serveis a la Ciutadania, Joan Busquets, va inaugurar la sessió i va dirigir unes paraules a tots els assistents. Paral•lelament, Busquets va fer una presentació informal, prèvia al seu nomenament oficial, que serà el dia 21 de juliol en el Ple de cartipàs, de Pere Garriga, com a conseller de Benestar Social de la Selva.