Set membres del govern de Tossa cobraran per dedicació

El total dels sous puja a 9.869 euros mensuals nets

Constitució del nou Ajuntament de Tossa el passat 13 de juny

Constitució del nou Ajuntament de Tossa el passat 13 de juny

Set dels vuit regidors del govern de l’Ajuntament de Tossa cobraran per dedicació en comptes de fer-ho per assistències. En l’anterior mandat, l’alcaldessa i dos regidors tenien retribució fixa.

En aquest mandat, s’ha optat per canviar el sistema de retribució i es cobrarà per dedicació, excepte Francesc Nadal, que formarà part del govern del Consell Comarcal de La Selva i continuarà cobrant a Tossa per assistències.

La regidora d’Hisenda, Maria Àngels Pujals, ha explicat que, en aquest mandat, «fruit de la confiança dipositada pels vilatans que han renovat l’elecció d’aquest equip de govern amb una majoria absoluta a les urnes, hi haurà per part dels regidors encara més dedicació a Tossa i la seva gent per no fallar-los. I entenem que s’ha de tenir una remuneració fixa que compensi la dedicació i responsabilitat que assumeixes». Pujals afegeix que «aquest equip de govern s’ha caracteritzat per la transparència i hi continuarem apostant».

Així, només l’alcaldessa tindrà dedicació exclusiva amb el mateix sou dels darrers quatre anys (2.227 euros mensuals nets). Maria Àngels Pujals, primera tinenta d’alcalde i responsable de les àrees de Turisme, Hisenda i Promoció Econòmica, amb una dedicació del 80% de la jornada, cobrarà un sou net de 1.879 euros mensuals.

1.464 euros per mitja dedicació

Ignasi Sallés, segon tinent d’alcalde, tindrà una dedicació del 50% i una retribució de 1.464 euros mensuals nets, igual que Manuel Mohedano, que serà responsable d’Urbanisme. Sergio Bruna i Ricard Neras tindran una dedicació del 47% de la jornada, amb un sou de 1.376 euros nets, mentre que Núria Serra, percebrà 1.083 euros nets mensuals com a coresponsable de Benestar i Família, Serveis Socials i Cultura, amb una dedicació del 37% de la jornada.

El nou sistema de retribucions també preveu un increment en el que percebrà l’oposició i els regidors que no tenen un sou, ja que per assistència a plens es passarà als 250 euros, i per assistència a juntes de govern, a 280.

El cartipàs amb les retribucions dels regidors s’aprovaran en el ple de dijous.