El Consell Comarcal de la Selva declara bé d’interés local el jaciment de les Cavorques de Sant Julià del Llor

Consell Comarcal de la Selva

Consell Comarcal de la Selva

El ple del Consell Comarcal de la Selva va aprovar per unanimitat declarar bé d’interès local el Jaciment de arqueològic de la vil•la romana de les Cavorques, a Sant Julià de Llor i Bonmatí, en la sessió plenària d’aquest dimarts, 17 de març. El consistori havia demanat a l’ens comarcal la declaració d’aquest jaciment com a bé d’interès local.

Els serveis tècnics del Consell Comarcal de la Selva van redactar un informe favorable i en conseqüència, l’expedient contenia tots els requisits exigits per la Llei de patrimoni cultural català per a la catalogació del jaciment arqueològic.

La declaració cultural d’interès local correspon als ajuntaments en municipis de més de cinc mil habitants, i al Ple del Consell Comarcal en els municipis de fins a cinc mil habitants. Per això, en el cas del municipi de Sant Julià deL Llor i Bonmatí, l’Ajuntament va fer la petició a l’ens comarcal. D’aquesta manera, el Consell va aprovar la proposta urgent i va aprovar aquest acord que ara es comunicarà al Departament de Cultura perquè l’inscriguin al Catàleg de patrimoni cultural català.