Debat públic a Hostalric per planificar la política participativa de la vila

Ahir es va fer la primera reunió

Ahir es va fer la primera reunió

L’Ajuntament d’Hostalric posa en marxa un debat públic que serveixi per reflexionar sobre la promoció de la participació ciutadana al municipi. El primer taller es va fer ahir amb la participació de polítics i tècnics locals. Els quatre tallers es faran durant aquest mes de març.

El projecte s’ha posat en marxa entenent que la implicació de la ciutadania en el desenvolupament de la política municipal suposa una oportunitat per prendre decisions adaptades a les necessitats reals d’Hostalric.

La voluntat i necessitat de promoure espais de participació ciutadana es produeix en un context de manca d’experiència de totes les parts: polítics i ciutadans i ciutadanes.

És per això que s’ha considerat oportú promoure la celebració de diferents espais de debat (tallers participatius) que permetin reflexionar entre tots entorn la participació ciutadana i la seva utilitat a Hostalric. Els resultats derivats dels debats serviran per guiar i adaptar futurs espais de participació sobre temes i projectes d’interès per al municipi.

Concretament s’ha previst la dinamització de quatre tallers de participació, amb agents diversos: polítics i tècnics locals, representants d’associacions i col·lectius organitzats, agents econòmics (empresaris, comerciants, etc.) i ciutadania a títol individual.