El ple de l’Ajuntament d’Hostalric aprova per unanimitat el pressupost de 2015, que és de 3.545.960 €

Imatge aeria d'Hostalric / Foto: JFG - Blanesaldia.com

Imatge aeria d’Hostalric / Foto: JFG – Blanesaldia.com

El plenari de l’Ajuntament d’Hostalric ha aprovat per unanimitat els pressupostos 2015. Uns pressupostos que consoliden la línia de contenció  dels comptes públics i que confirmen la tendència al control del rati d’endeutament, que per aquest 2015 se situa al 28.4%, pràcticament la meitat que el 2011.

Altres dades que destaquen d’aquests pressupostos són la reducció del deute públic, que baixa de 390.000 euros a 337.000, i les actuacions de protecció i promoció social que es mantenen en uns 105.000€.  La resta d´àrees de despesa de caràcter general i serveis públics bàsics segueixen en la línia del darrer exercici.

En el capítol d’inversions, el total previst puja a 311.136 euros, entre els quals hi destaquen  55.636 euros de la inversió plurianual efectuada al camp de futbol;  30.000 euros per a la primera fase del tancament del Pavelló Nº2 de la zona esportiva; 10.000 euros pel condicionament del terreny del Parc de l’Ateneu; 30.000€ per l´adequació d’uns espais per aparcament a l’Avinguda Coronel Estrada, 27.000 euros per la consolidació del baluard al Castell i 15.000 euros per la segona fase del conveni amb l´IES del Cicle Formatiu d´Elaboració de Productes Alimentaris.