Territori i Sostenibilitat inicia obres de millora a la GI-555 entre Sils i Massanes

MapaEl Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat avui treballs de millora del ferm de la GI-555 entre Sils i Massanes, que permetran millorar el nivell de servei de la carretera i i afavorir la seguretat i la comoditat en la conducció. Els treballs tenen un pressupost d’1,1 milions d’euros i conclouran a la primavera.


Les obres permetran renovar el ferm en la pràctica totalitat de la carretera GI-555 per tal de pal·liar-ne el desgast mitjançant l’estesa d’una nova capa d’asfalt al llarg d’uns 13 quilòmetres de longitud. Així mateix, es revisarà la senyalització vertical i horitzontal, l’abalisament i les barreres de seguretat –inclosa la col·locació en alguns punts de faldons de protecció per a motoristes.

L’execució dels treballs comportarà restriccions al trànsit. Durant les pròximes setmanes, consistiran en l’ocupació d’un dels dos carrils de la calçada en funció de les necessitats de l’obra, de manera que es donarà pas alternatiu als vehicles pel carril que quedi lliure. Aquestes afectacions es desenvoluparan de dilluns a divendres, de 8h a 18h. Posteriorment, el pas alternatiu s’aplicarà també en horari nocturn, els dies laborables.