El pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners per aquest any s’eleva a 11,68 milions d’euros

Ajuntament de Santa Coloma de Farners

Ajuntament de Santa Coloma de Farners

El pressupost de 2015 de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners segueix la línia dels anteriors i és de contenció. El pressupost , s’ha aprovat amb els vots de CiU, PSC i els dos regidors no adscrits (equip de govern), l’abstenció d’ERC i el vot en contra de Colomencs pel Canvi, la CUP i el PP.

Entre les inversions més destacades que s’han previst per aquest any hi ha la construcció d’un enllaç entre la carretera d’Anglès i la de Castanyet, amb una inversió d’un milió d’euros, dels quals 630.000 euros es financen amb una subvenció de la Generalitat. L’alcalde de Santa Coloma,

Antoni Solà, va dir que «aquest enllaç és molt necessari per descongestionar de trànsit pesat el barri del pla de cementiri».  Aquesta obra està previst fer-la en diverses anualitats.  Per la construcció de d’una piscina descoberta a la zona esportiva dels Saioners, s’ha destinat una inversió de 720.000 euros, dels quals 85.000 procedeixen PUOSC i es demanarà una subvenció de 170.000 euros a la Diputació de Girona.

Aquest equipament, que es farà en dues fases, substituirà l’actual piscina del passeig de la Nòria, que amb 30 anys d’activitat ja ha quedat obsoleta. Altres inversions que s’han previst per aquest any són l’arranjament de carrers, obres de manteniment i millora en els centres educatius, espais públics, instal·lacions esportives o l’enllumenat públic, entre d’altres. El capítol d’inversions es finançarà amb una operació de crèdit per un import de 745.000 euros, amb estalvi per import de 244.350 euros, i amb subvencions per import de 562.000 euros.

En ple de l’Ajuntament també va aprovar el pressupost de l’Organisme Autònom de la Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta, que és de 1.948.222 euros. Enguany es destinen 50.135 euros a inversions. Els darrers anys, s’han invertit al geriàtric, uns 500.000 euros per remodelar la primera planta amb l’objectiu de millorar substancialment l’assistència dels usuaris.