Tossa modifica l’ordenança de civisme per controlar encara més els comiats de solters i solteres

Tossa de Mar

Tossa de Mar

L’Ajuntament de Tossa té intenció en el plenari de demà dimecres de modificar l’ordenança de civisme i convivència ciutadana amb l’objectiu, entre d’altres, de controlar els comiats de solters/es organitzats que es realitzen en el municipi.

Aquesta és una de les propostes recollida durant les Trobades de Tardor, les reunions que l’equip de govern i els tècnics municipals han mantingut amb el sector privat per intercanviar idees i opinions per millorar la població de forma conjunta.

Precisament, durant les Trobades de Tardor, el cap de la Policia Local, Josep Sànchez, va explicar que, enguany, s’ha fet un seguiment exhaustiu tant a les empreses que realitzen aquestes activitats com als mateixos comiats. Concretament, s’ha incrementat el nombre de controls amb patrulles uniformades i de paisà amb una inversió de més de 300 hores de forma directa. Això ha suposat la realització de 38 denúncies i 6 inspeccions en els locals que donen cobertura a aquestes activitats.

Aquestes accions van ser reconegudes pel sector privat. Tot i això, i a petició de la majoria de convocats a les trobades, l’Ajuntament ampliarà les accions de control amb aquesta modificació de l’ordenança de civisme i convivència ciutadana.

Així, la modificació proposada prohibirà directament els comiats de solters/es, disfressats o no, que impliquin crits, cants, xiulets, etc. que puguin molestar als veïns i turistes a la via i als espais públics.

 Hauran d’obtenir autorització municipal

A més, a partir d’ara, les empreses que organitzin i programin comiats de solters/es i activitats similars al municipi hauran d’obtenir autorització municipal prèvia. Per obtenir l’autorització municipal, que serà anual, caldrà presentar, entre d’altres coses, una sol·licitud en la que es concretarà els tipus d’activitats a desenvolupar; documentació que acrediti les autoritzacions legals per organitzar viatges, estades o les activitats.

També, es concretarà un responsable, amb nom i cognoms, DNI, telèfon de contacte, etc; una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys que es puguin derivar de les activitats organitzades; i una relació d’establiments col·laboradors.

Ajuntament de Tossa de Mar

Ajuntament de Tossa de Mar

Una vegada obtinguda l’autorització, per cada activitat que s’organitzi, l’empresa responsable haurà de comunicar a la Policia Local, per correu electrònic o fax, un escrit explicatiu de l’activitat, l’itinerari, horari d’arribada i sortida, xifra de participants, qui és el responsable, i una relació dels establiments col·laboradors (hotels, restaurants, bars, bars de nit, activitats complementàries, etc).

Si es porten a terme les activitats a la via pública sense autorització (gimcanes, proves, etc), la sanció serà d’entre 200 i 400 euros. I si a més alteren la convivència o produeixen molèsties, pot arribar fins els 600 euros.

Tanmateix, atès que l’organització de comiats de solters/es comporta en molts casos una pertorbació en l’oferta turística del municipi, que està adreçada preferentment al turisme familiar i a la potenciació dels elements culturals, paisatgístics i gastronòmics de Tossa, i amb la finalitat de concentrar la celebració d’aquestes activitats a la temporada baixa i mitja, durant el mes d’agost no es concediran autoritzacions per a la celebració de comiats de solters/es.

D’altra banda, s’ha aprofitat la modificiació de l’ordenança per regular també altres aspectes:

A partir d’ara tampoc es podrà ocupar l’espai públic amb estris i materials de busseig que impedeixen o dificultin la circulació de persones o vehicles, així com posar-se o treure’s els elements necessaris per a la pràctica del submarinisme fora de les zones expressament assenyalades. Les sancions per incompliment seran d’entre 200 i 400 euros.

Tampoc es podran realitzar juguesques, que tinguin incidència directa o indirecta sobre ciutadans o activitats econòmiques locals, organitzades per empreses amb ànim de lucre. Les sancions per incompliment seran d’entre 200 i 400 euros.

I, finalment, les persones tampoc podran transitar vestides únicament amb banyador, excepte a les platges i zones de bany. Les sancions per incompliment arribaran fins als 200 euros.