anuncio_erc

Santa Coloma de Farners instal·la làmpades de baix consum

S’han col·locat més de 1.000 làmpades de vapor de sodi d’alta pressió amb la qual cosa s’aconsegueix una millor eficiència energètica i un estalvi de 300.000 quilovats anuals Aquesta actuació s’ha fet en una tercera part de l’enllumenat públic que hi ha actualment en servei a la ciutat.

Els treballs han consistit en la substitució de 708 llumeneres, 944 làmpades i 940 equips auxiliars, la substitució del cablejat des de l’escomesa fins a l’equip auxiliar i la làmpada i la neteja exterior i interior de les lluminàries i les òptiques.