Santa Coloma de Farners instal·la làmpades de baix consum

S’han col·locat més de 1.000 làmpades de vapor de sodi d’alta pressió amb la qual cosa s’aconsegueix una millor eficiència energètica i un estalvi de 300.000 quilovats anuals Aquesta actuació s’ha fet en una tercera part de l’enllumenat públic que hi ha actualment en servei a la ciutat.

Els treballs han consistit en la substitució de 708 llumeneres, 944 làmpades i 940 equips auxiliars, la substitució del cablejat des de l’escomesa fins a l’equip auxiliar i la làmpada i la neteja exterior i interior de les lluminàries i les òptiques.