Tossa aprova un pla de gestió i millora forestal de la finca Sant Grau que comportarà produir suro

Foto: Ajuntament de Tossa

Foto: Ajuntament de Tossa

L’Ajuntament de Tossa ha aprovat el pla tècnic de gestió i millora forestal per la finca de Sant Grau, de 100 hectàrees i propietat municipal, i ubicada en el PEIN del Massís de Cadiretes. L’objectiu és programar la realització de treballs a la finca per a la producció de suro.

La producció ha de permetre fer viable econòmicament la gestió, al mateix temps que ha de contribuir a la conservació d’aquest hàbitat d’interès dins l’arc oriental del Mediterrani. A més, el manteniment de l’espai assegurarà l’accés en cas d’incendi forestal.

Fa uns mesos ja es van iniciar treballs amb la lleva de suro i el despelegrinatge d’una part de les alzines suredes de la finca, però el pla preveu actuacions fins a l’any 2022. Algunes d’aquestes altres actuacions serien tallades de selecció, producció de llenya, desarrelament d’arbres i arbustos per a jardineria, poda baixa, arranjament de camins, nova plantació, manteniment de sotabosc amb pastura o eliminació de restes vegetals per a ser tractades com a biomassa forestal.

El pla recull algunes dades curioses, com per exemple que els minerals fonamentals que s’hi troben són quars, feldspat potàssic i plagiòclasi. La temperatura màxima que s’hi recull són 25ºC i la mínima són 3,5ºC. Les espècies arbòries més freqüents són alzina i pi. Les espècies arbustives més freqüents són el bruc boal, l’arítjol, el marfull i l’arboç.

Pel que fa a fauna, el porc senglar és el mamífer de major tamany que hi ha a la zona.També s’hi poden trobar guineus, llebres, el gorja blanc, la gineta, l’eriçó, la musaranya i la rata cellarda. El llistat d’aus és molt ampli, però destaquen els rapinyaires. I d’amfibis i rèptils que habiten la zona són comuns el gripau, la granota, el llangardaix, la sargantana, la serp d’escala i la serp verda.