L’Ajuntament de Tossa de Mar adjudicarà 27 horts urbans abans de l’estiu

Es crearan 27 horts

Es crearan 27 horts

El ple de l’Ajuntament de Tossa de Mar va aprovar ahir el reglament dels futurs horts urbans de titularitat municipal que s’ubicaran al costat de Sant Eloi, a la carretera en direcció a Llagostera. En una  parcel·la ja s’estan arreglant els terrenys i s’hi ha fet arribar aigua regenerada, que només serà utilitzada per sistema de reg degoteig.

Es tracta de 27 horts que, segons el reglament es cediran a veïns de la localitat durant un màxim de quatre anys perquè puguin treballar la terra. El sistema d’adjudicació, que es vol portar a terme abans de l’estiu, es farà mitjançant sorteig públic davant totes les persones que hi optin. Per optar-hi, cal ser major d’edat, estar empadronat a Tossa amb una antiguitat mínima de 5 anys i no disposar de cap altre hort o terreny de conreu al municipi.

Tanmateix, l’Ajuntament tindrà la potestat d’aprovar una reserva d’un mínim del 10% i un màxim del 30% de la superfície de les parcel·les per a adjudicar-les amb preferència a centres educatius del municipi (escola i institut) o associacions i entitats que figurin inscrites en el registre municipal d’entitats, quan s’acreditin, mitjançant la presentació dels seus estatuts, finalitats de caire pedagògic, terapèutic o social i presentin un projecte de gestió per a promocionar el treball de l’hort.

Una vegada adjudicades les parcel·les d’horts, s’establirà una llista d’espera que servirà per anar adjudicant les parcel·les que quedin lliures. Els adjudicataris hauran de crear una associació d’hortolans i escollir un representant com a interlocutor amb l’administració.

El reglament assenyala que només s’hi permetrà el conreu d’espècie hortícola per a l’alimentació humana. S’admetrà com a única excepció el conreu de plantes medicinals, ornamentals i utilitzades com a condiments en la cuina, en una superfície màxima del 20% de la parcel·la.

La collita serà exclusivament per a consum propi, i en restarà prohibit l’ús comercial. En cas d’excedents, aquests hauran de der entregats a l’ajuntament, que a través dels serveis socials els hi donarà l’ús adient.

Finalment, destacar que grups escolars, sota direcció de monitors, podran visitar els treballs agrícoles o les produccions que s’hi fan.