Condemnat el portaveu del MILLOR Marc Fuertes per injúries contra l’alcalde de Lloret

Marc Fuertes

Marc Fuertes

Durant el ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar celebrat el 4 de març del 2013, el portaveu del MILLOR, Marc Fuertes, va realitzar una sèrie de manifestacions contra l’alcalde, Romà Codina, tals com: «vostès ja són uns corruptes»; «la màfia no són els russos sinó vostès. Són els vertaders mafiosos d’aquest Ajuntament»; «senyor Codina, sincerament és vostè un gàngster i un mafiós» entre d’altres injúries.

Arrel d’aquestes paraules l’alcalde Romà Codina, va interposar una denúncia penal en el jutjat de pau de la població, que s’ha resolt avui. La sentència condemna a Marc Fuertes com autor d’una falta d’injúries a pagar una multa de 1.500 euros per haver comès una infracció recollida en l’article 620.2 del Codi Penal.

Aquest import correspon a 15 dies de multa a raó de 100 euros per dia i en el cas de no ser abonats comportarà set dies d’arrest. A més, el portaveu del MILLOR, haurà de fer-se càrrec de les costes processals.

La sentència no es ferma ja que Marc Fuertes té cinc dies de termini per interposar recurs.