ERC de Lloret publica la retribució de 2013 del regidor Jordi Orobitg

Acabat l’any 2013, Esquerra Republicana de Catalunya de Lloret de Mar fa públiques les indemnitzacions que, per raó de l’exercici del seu càrrec a l’Ajuntament de Lloret ha percebut el regidor-portaveu del grup municipal, Jordi Orobitg durant el mateix.

orobitg

A manera de resum cal destacar que:

– El nostre portaveu, tot i ostentar regidories tan importants com les de turisme, comerç i promoció econòmica, rep les mateixes indemnitzacions que qualsevol portaveu de l’oposició, llevat de les corresponents a l’assistència a les juntes de govern local per la seva condició de tercer tinent d’alcalde.

– No percep cap mena de dieta per l’exercici del seu càrrec.

– Que algunes de les despeses que ha assumit per l’exercici del seu càrrec i de les que ha sol·licitat siguin reemborsades ascendeixen a l’import de 952,85 euros.

– Que apart de tals sumes, per acord de Ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar, el grup municipal d’ERC va percebre la suma de 6.750 euros l’any 2013, quantia gestionada pel partit.

Gràcies a la seva condició de regidor, Orobitg també és membre del’equip de govern del Consell Comarcal de la Selva, doncs és responsable de l’àrea de gestió tributària. Sobre els ingressos o indemnitzacions que percep delconsell no s’han facilitat dades.