El pressupost de Tossa per al 2014 és de 10,39 M€

carrer-tossaL’Ajuntament de Tossa va aprovar la fa uns dies en plenària extraordinària el pressupost del consistori per al 2014, que ascendeix a 10.395.000 euros. D’aquests diners, 82.900 euros es destinaran a inversions, però amb la possibilitat que s’ampliï la partida si finalment hi ha superàvit en el pressupost d’enguany.

La regidora d’Hisenda, Maria Àngels Pujals, afirma que «hem fet un pressupost realista i ajustat entre les despeses fixes de l’Ajuntament i els ingressos previstos. Les inversions s’han reduït a aquelles que l’estalvi municipal pot finançar. És una mesura de prudència davant de la falta de liquiditat d’altres administracions i la reducció de les subvencions». En aquest sentit, Pujals afegeix que «si la liquidació del pressupost de l’any 2013 compleix les previsions, es podrà augmentar l’import destinat a inversions, però preferim ser prudents».

Així, en el capítol d’Inversions per a l’any 2014 està previs: 1/ l’arranjament de camins; 2/ la millora dels vehicles de la Policia Local; 3/ una nova il·luminació interior a la Casa de Cultura per facilitar les exposicions; 4/ o el subministrament de màquines per comptar les persones que accedeixen a la Vila Vella durant l’any. També està previst invertir en la millora de les instal·lacions de regs amb aigua regenerada; la remodelació de la zona d’aparcament de submarinistes de la Mar Menuda; o la nova retolació de carrers.

Moltes d’aquestes inversions donen resposta a suggeriments i peticions que el sector privat va fer durant les «Trobades de Tardor», les sessions entre consistori i empresaris privats de la població que han servit per intercanviar opinions i idees amb l’objectiu de millorar Tossa de forma conjunta.

Quatre grans objectius

L’alcaldessa de Tossa, Gisela Saladich, afirma que «a grans trets, aquest pressupost pretén aconseguir l’equilibri entre els quatre grans objectius de l’equip de govern: 1/ reduir el termini de pagament de les obligacions municipals als creditors; 2/ millorar la qualitat dels serveis públics; 3/ engegar un seguit d’obres i actuacions per dinamitzar l’activitat econòmica; 4/ i rebaixar la pressió fiscal als veïns fins al nivell que permeti la sostenibilitat de les finances municipals».

Saladich assenyala també que en el capítol I (Impostos directes) s’hi preveu una baixada del 9% respecte l’any 2013 motivada per la nova reducció de l’IBI; i que, pel que fa a taxes i altres ingressos, es preveu una reducció del 2%. «Amb aquestes mesures es compleix una part important del compromís polític de baixar tant com es pugui els impostos fins a un nivell de no fer comprometre l’economia municipal», afegeix l’alcaldessa, que destaca també que «la partida en promoció turística augmenta un 42%».

Pla d’austeritat

Cal recordar que l’equip de govern de Tossa, en el primer any de mandat, va haver d’aprovar un nou Pla de Sanejament –el tercer en cinc anys- amb l’objectiu de corregir la situació econòmica del consistori, marcant l’austeritat que havia de seguir l’Ajuntament per anar recuperant, de mica en mica, la normalitat econòmica.

I és que l’anterior equip de govern de CiU no va complir amb els Plans de Sanejament aprovats, ni amb les indicacions de la direcció general de Finances de la Generalitat de Catalunya. Tampoc, amb les recomanacions que feia, des de l’any 2009 el Departament d’Intervenció de l’Ajuntament per augmentar els ingressos.

L’actual equip de govern ha realitzat un esforç important per corregir el dèficit municipal, que ascendia a 4,2 milions d’euros a finals de 2011. El pla d’austeritat ha permès obtenir financiació externa, i la bona gestió de la despesa ha fet la resta. Les mesures preses per l’actual equip de govern han permès eixugar el dèficit i apropar les finances municipals a l’objectiu d’estabilitat pressupostària.

«L’any 2013 ha suposat un punt d’inflexió en l’actual mandat. Tots plegats hem assolit una fita important. Les previsions pressupostàries tenien com a objectiu essencial eixugar totalment el dèficit. I ho hem aconseguit. Tancarem l’exercici econòmic sense dèficit. Hem liquidat les factures acumulades pendents de pagament i hem sanejat el pressupost municipal», explica Saladich.

L’equip de govern es marca com a objectiu per a l’any 2014 mantenir la política d’estalvi i continuar amb la millora de la gestió dels ingressos.