Aprovat el pressupost de Lloret per al 2014, que ascendeix a 62,37 milions d’euros

Ajuntament de Lloret de Mar

Ajuntament de Lloret de Mar

Ahi el ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar va aprovar el pressupost municipal per a l’any vinent, que enguany ascendeix a 62.374.803 euros. Aquesta xifra representa un 5,17% més respecte de l’any passat, que va ser de 59.151.720 euros. Aquest increment ve motivat per l’entrada en funcionament del Centre de Tractament de Residus i per l’aplicació de l’impost per estades turístiques.

Pel que fa a aquest darrer impost la seva aplicació ha comportat un increment dels recursos disponibles, un 22,73% respecte de l’any passat, que s’invertiran en un augment de la promoció i foment del turisme.

El pressupost es va aprovar amb els vots a favor de CiU, ERC, PSC i ICV-EUiA mentre que els grups municipals del PP i Millor a més del regidor no adscrit, Josep Cortés, van votar-hi en contra

Centre de Tractament de Residus

Centre de Tractament de Residus

L’alcalde, Romà Codina, ha explicat que en línies generals els pressupostos del 2014 «mantenen una línia similar a la del 2013, que es caracteritza per una racionalització de la despesa, l’optimització dels recursos i un caràcter marcadament social».

Pel que fa la despesa ordinària, s’incrementen les partides econòmiques a les àrees de Benestar i Família, Ensenyament i Promoció Econòmica. Romà Codina explica que «a causa de la congelació de gran part dels impostos i taxes municipals, que s’ha considerat necessària per no carregar més la ciutadania, s’ha realitzat un reajustament en el pressupost de gairebé totes les àrees. Tot i això, hem mantingut i incrementat els recursos en polítiques socials i de reactivació econòmica que propiciïn unes millors condicions econòmiques i la generació de llocs de treball per fer front a la difícil situació que viuen les persones que s’han vist altament afectades per la crisi econòmica».

Per sota de l’endeutament permès

Romà Codina, alcalde de Lloret

Romà Codina, alcalde de Lloret

En aquest punt, l’alcalde «ha agraït la col·laboració del soci de govern, Jordi Orobitg, d’ERC, i la participació del PSC i ICV-EUiA per fer possible l’aprovació dels pressupostos». Quant a les inversions pugen a 7.533.669 euros, dels quals 3.075.000 euros es pagaran a crèdit, 4.110.000 euros es rebran de subvencions (2.822.000 euros provinents del Centre de Tractament de Residus) i 350.000 euros són de recursos propis. L’estalvi i l’aposta per una major optimització dels serveis realitzats l’any passat han permès que l’Ajuntament ja es trobi per sota del llindar d’endeutament permès, complint així els objectius marcats el 2013.

En aquest apartat destaquen les dotacions econòmiques per millorar l’entorn urbà dels barris i urbanitzacions, principalment a través de l’adequació i embelliment de carrers, parcs i jardins que ascendeixen a més de 1.600.000 euros.

Com a noves infraestructures, està previst l’inici de la construcció de la caserna de la policia local, amb un pressupost de 594.918 euros per a aquest any. Des de l’equip de gove es condiera que és un equipament necessari per donar resposta a l’increment d’efectius dels darrers anys en una ciutat que ha doblat en deu anys el seu nombre d’habitants, situant-se en els 41.000, i que actualment rep 1.500.000 de visitants a l’any.