Celebrades les reunions del consell d’administració i junta general de l’empresa Nora SA

Foto: Consell Comarcal de la Selva

Foto: Consell Comarcal de la Selva

L’empresa de Serveis Mediambientals de la Selva Nora, SA, va celebrar el Consell d’Administració i la Junta General, el dimecres 30 d’octubre, a les quatre i a les cinc de la tarda respectivament.

En el transcurs del Consell d’Administració hi varen participar el president, Salvador Balliu; el vicepresident, Jordi Orobitg, i el conseller de l’àrea, Josep Roquet, per part de l’ens comarcal. Per part de l’empresa, a la reunió hi varen assistir Narcís Llongarriu i Montserrat Bosc, i l’alcalde de Blanes, Josep Marigó, va representar l’ens que presideix.

Entre els punts de l’ordre del dia hi havia l’aprovació dels preus aplicables als serveis prestats per Nora, per a l’any 2014; la formulació de la proposta del pla d’actuació, inversions i finançament de 2014 i donar comptes de les gestions de personal dels dos centres de treball. També es va donar comptes de les gestions amb els diferents ajuntaments i de l’informe d’operacions vinculades entre socis, entre altres temes d’interès.

En la junta general ordinària hi varen participar Salvador Balliu, president de l’ens; Gonzalo Rodríguez, per part de Cespa, i Josep Marigó, per part de l’Ajuntament de Blanes. A la reunió es va fer l’aprovació del pla d’actuació, inversions i finançament de 2014 i la lectura i aprovació de l’acta de la sessió.