La Diputació atorgarà 6,35 milions d’euros a les 134 llars d’infants municipals gironines

Llar d'infants del barri La Plantera de Blanes

Llar d’infants del barri La Plantera de Blanes

La Diputació de Girona atorgarà un total de 6.350.000 euros per despeses de funcionament de les llars d’infants municipals. Aquesta nova línia de subvencions està oberta a 107 ajuntaments que gestionen un total de 134 llars d’infants, i es preveu que s’aprovi en el ple que la corporació farà demà.

La creació d’aquesta línia, que es concentra en l’atenció i l’educació als infants de 0 a 3 anys, respon al fet que l’actual situació financera de la Generalitat no permet mantenir les subvencions destinades al sosteniment econòmic de les llars d’infants municipals. Això està generant moltes dificultats als ajuntaments a l’hora de mantenir i planificar la seva oferta de places a les llars d’infants.

Davant aquestes dificultats, la Diputació de Girona, d’acord amb el seu compromís de col·laboració amb els ajuntaments, especialment per atendre les despeses generades pels serveis que tenen una especial significació social i econòmica, inicia aquesta línia de subvencions per al manteniment de les llars d’infants municipals.

L’ajut màxim al qual poden optar els ajuntaments és de 875 euros per alumne. Aquesta és la quantitat que la Generalitat va anunciar que pagaria pel curs 2012-2013 i que, de moment, han hagut d’assumir els ajuntaments, després que el Govern no se n’hagi pogut fer càrrec.

Aquesta línia de subvencions és la segona quant a import econòmic, superada només pel Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, que disposa d’11 milions d’euros anuals.