Els grups de l’oposició de Lloret demanaran que s’investigui el sobrecost de la piscina municipal

L'equip de govern vol que es pagui un sobrecost d'1,6 milions d'euros / Foto: JFG - Blanesaldia

L’equip de govern vol que es pagui un sobrecost d’1,6 milions d’euros / Foto: JFG – Blanesaldia

Els grups municipals de l’Ajuntament de Lloret que estan en l’oposició, i que formen majoria, presentaran dilluns que ve dia 21 durant la celebració del ple una moció conjunta, en la qual demanaran la creació d’una comissió d’investigació, a fi d’aclarir el sobrecost que ha tingut la piscina municipal coberta. Reproduïm a continuació el text de la moció.

TEXT:

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUiA, PSC-PM, MILLOR i PPC PER CREAR UNA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ

En data 9 d’Octubre de 2012, el Ple municipal va acordar no aprovar una modificació de contracte en la que es proposava un increment de 1.606.905 euros (IVA inclòs) en el cost definitiu de les obres de la piscina municipal.

En data 2 d’Agost de 2013, el Ple municipal va acordar no aprovar la liquidació d’obra de la piscina coberta, en la que es proposava la quantitat de 693.568 euros.

L’Ajuntament de Lloret de Mar ha pagat a la UTE formada per l’empreses OHL S.A. i Àrids Vilanna SL la quantitat de 9.548.548 euros (IVA inclòs), que correspon al preu d’adjudicació del contracte per a la construcció de la piscina municipal coberta.

D’aquesta quantitat s’han de descomptar les següents partides que es reflecteixen en l’informe de l’arquitecta municipal:

Imatge de la nove piscina / Foto: JFG - Blanesaldia

Imatge de la nove piscina / Foto: JFG – Blanesaldia

• Per demora en el termini d’execució de l’obra la quantitat de 483.000 euros.
• Una tanca que havia d’anar a càrrec del contractiste la quantitat de 362.609,77 euros (IVA inclòs).
• Millores ofertades en la licitació i valorades per l’empresa contractista finalment no executades la quantitat de 34.047,22 euros (IVA inclòs).
• Existència de factures de consum de gas i electricitat de l’equipament anteriors a la data de recepció de l’obra les quals ascendien a la quantitat de 94.498,99 euros (IVA inclòs).

Totes aquestes partides sumen una quantitat de 974.155,98 euros.

Els grups municipals signants d’aquesta moció, creiem que l’equip de govern local ha de vetllar pels interessos generals de la ciutadania del nostre municipi.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar pren els següents

Acords:

Primer: Emprendre totes aquelles accions que estiguin al seu abast, inclosa la via judicial, per reclamar a la UTE la totalitat de la quantitat anteriorment assenyalada.

Segon: Crear una comissió d’investigació per depurar totes les responsabilitats de qui, o quins van ser els ordenants d’executar les obres que figuren en la modificació de contracte sense l’autorització de l’òrgan municipal competent, el ple municipal. Aquesta comissió la formarà un regidor de cada un dels grups municipals i es constituirà en el termini màxim d’un mes des de l’aprovació d’aquesta moció.

Javier R. Pacios (ICV-EUiA); Joan Bernat (PSC-PM); Àlex Romerale (MILLOR); Enric Martínez (PPC)