La CSMS defensa la concentració d’especialitats en un mateix hospital

Reproduïm el comunicat de premsa emès per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva:

Hospital Sant Jaume de Calella

Hospital Sant Jaume de Calella

La finalitat és concentrar especialitats en un mateix hospital per donar major qualitat i seguretat al pacient.

• A partir del 28 d’octubre, l’activitat d’internament i quirúrgica de cirurgia general es farà a Calella i l’activitat d’internament i quirúrgica en traumatologia es farà a Blanes.

• Les visites als especialistes es mantenen en els dos edificis.

Seguint el procés iniciat, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS) fa un pas més en la reordenació de part de l’activitat dels Hospitals de Calella i Blanes per oferir un millor servei. I és que la reordenació de l’activitat de la Corporació no és una novetat, ja que es porta fent com a procés continuat des de fa 20 anys, quan es va inaugurar l’Hospital de Blanes.

Hospital Comarcal de Blanes

Hospital Comarcal de Blanes

En són exemple les unificacions de les estructures directives i els serveis de suport, ja sigui assistencials (Farmàcia, Arxius i Documentació, Laboratori, Diagnòstic per la Imatge…) com no assistencials (Recursos Humans, Facturació, Comptabilitat, Sistemes i Tecnologies de la Informació…). També en són exemple determinades especialitats quirúrgiques (Oftalmologia, ORL, Urologia…) o mèdiques (Digestiu, Cardiologia, Pediatria..) i, en una darrera etapa, la Ginecologia i l’Obstetrícia, incorporant l’atenció primària de proximitat (ASSIR).

Ara s’ha plantejat una nova reordenació en aquesta idea d’unificació i concentració de serveis que persegueix l’expertesa dels professionals i una quantitat suficient d’actes mèdics. Garantia de seguretat pel ciutadà, manteniment dels serveis en el territori i millora de la qualitat, són els tres eixos que guien l’actuació.

A partir del 28 d’octubre, l’internament i les intervencions de cirurgia general es faran a Calella i l’internament i l’activitat quirúrgica en traumatologia es farà a Blanes. Cal deixar clar, però, que els dos hospitals continuaran atenent urgències de qualsevol especialitat durant les 24 hores del dia; i que l’activitat de proximitat ambulatòria i la consulta externa, la visita de l’especialista, es mantindrà en els dos edificis per tal de garantir l’accessibilitat en el diagnòstic i el seguiment dels pacients. Recordar també que la distància entre els dos hospitals és de només 15 quilòmetres.

erc-sanitatAquesta nova reordenació a la CSMS millorarà el servei. Mitjançant la concentració de les activitats en cada un dels hospitals, s’aconseguirà una major especialització, una major qualitat, i també ampliar la cobertura de patologies per aconseguir major grau de seguretat pel pacient. Cada hospital serà especialista de l’activitat concreta, fet que el farà més fort. A més, aquesta reordenació permetrà que ara es puguin atendre determinades intervencions quirúrgiques que abans no podien ser autoritzades per manca d’activitat suficient.

Aquestes actuacions s’acompanyen amb el desenvolupament de la hospitalització a domicili a la zona de la Selva Marítima, un servei que dona molt bons resultats a l’Alt Maresme, com a alternativa per a evitar internament en determinats pacients.

Aquesta reassignació de la cartera de serveis permetrà oferir l’atenció mes adequada en el servei mes idoni per millorar els resultats en salut i en la utilització de serveis de la població garantint l’accessibilitat i l’equitat en resultats tenint en compte l’equilibri territorial.

Al mateix temps aquestes accions permetran garantir la sostenibilitat del sistema sanitari fomentant els lideratges clínics i l’eficiència. En aquest sentit, el Pla de Salut de la Generalitat diu textualment que “hi ha llocs on a poca distància trobem dos serveis idèntics, fet que deriva en duplicitats i pot implicar una manca de massa crítica que asseguri l’excel•lència en la qualitat i en la seguretat del pacient. Es pretén vetllar per l’accessibilitat, però garantint que l’activitat es faci sempre en el lloc de màxima garantia, guanyant de nou en eficiència…”.

En un entorn com l’actual, millorar l’expertesa dels professionals, mantenir nivells d’activitat suficients i repensar la manera de treballar sent més específics per cobrir les necessitats de la població, són els principals punts que permetran la viabilitat dels serveis en el territori.