La població d’Osor acull per primera vegada la deixalleria mòbil

Foto: Consell Comarcal de la Selva

Foto: Consell Comarcal de la Selva

La població d’Osor va acollir per primera vegada la deixalleria mòbil el passat dissabte, 20 de juliol. Des de primera hora del matí van ser molts els veïns que es varen apropar al punt informatiu per poder dipositar els seus residus i, alhora, rebre informació sobre els serveis de recollida de residus municipals i el servei de compostatge.

En aquest sentit, la tècnica de Medi Ambient, Rosa Busquets, ha explicat: “La maj oria dels veïns i veïnes que es varen apropar al punt d’informació ja eren compostaires donats d’alta.” Amb tot, tal com ha assenyalat, els veïns i veïnes varen agrair les explicacions realitzades pels tècnics de l’ens.

El nombre de visites a aquesta instal·lació mòbil va ser de més d’una cinquantena de persones durant tot el dia.

La jornada, en xifres

sidroAixí, un total de 33 famílies es van donar d’alta al servei de deixalleria i es varen entregar un total de 41 paquets de bosses per reciclar repartits. Finalment, es varen fer 3 noves altes al servei de compostatge.

La tècnica, Rosa Busquets, ha confirmat que d’entre els principals residus recollits destaca l’aportació de residus especials de tipus piles, fluorescents, pintures, medicaments i, sobretot, oli de cuina que representen, justament, els materials que no és bo desviar ni als contenidors de rebuig ni al servei de recollida de voluminosos, que l’Ajuntament organitza entre tres i quatre vegades l’any.

Jornada lúdica festiva a Amer

Amb motiu de l’inici de la delegació integral en matèria de gestió de residus a la població d’Amer, el Consell Comarcal organitzarà una activitat entorn del reciclatge on hi haurà entreteniments per a la mainada (jocs i inflables). Així mateix, es repartirà compost i cubells per separar l’orgànica a casa i també s’ensenyarà com és el camió bicompartimentat amb el qual recollim les fraccions Resta i Orgànica.