Endesa millora tecnològicament una línia de mitja tensió a Tossa de Mar

Tossa de Mar

Tossa de Mar

Endesa ha reformat una línia de mitja tensió a 25 kV de Tossa de Mar amb l’objectiu no només d’integrar-la en l’entorn urbà sinó de deixar les infraestructures preparades per atendre el futur creixement de la demanda d’aquesta població de la Selva.

Els treballs han consistit a substituir 60 metres de línia aèria per una nova línia soterrada al carrer Miramar amb un cable de més capacitat per tal de donar resposta als possibles subministraments que hi pugui haver en el futur. L’operativa ha possibilitat l’eliminació d’un pal de fusta i d’un seccionador. A la reposició de la rasa, on abans hi havia terra, s’ha fet una vorera amb formigó de principi a final del carrer.

Aquesta actuació forma part dels plans d’inversió de la Companyia a la comarca de la Selva per tal d’incrementar la qualitat i la continuïtat del subministrament elèctric als clients.