L’Oficina d’Habitatge del Consell atén un total de 1.913 persones que sol·liciten ajuts de lloger

Foto: Arxiu Blanesaldia

Foto: Arxiu Blanesaldia

L’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal de la Selva ha atès un total de 1.913 persones durant el període que es podien sol·licitar ajuts per al pagament del lloguer per a l’any 2013. Del total de les atencions realitzades durant el termini en què s’han pogut sol·licitar aquestes prestacions, del 28 de maig a l’1 de juliol, un total de 1.309 van ser presencials; 552, telefòniques i 52, a través de correu electrònic.

La tècnica de l’Oficina d’Habitatge, Esther León, ha valorat molt positivament aquestes dades, ja que, segons ha dit, feia més de dos anys que no s’obrien ajuts per a nous perceptors. Això, segons ha dit la tècnica, ha comportat un gran nombre de sol·licituds. En aquest sentit, León ha assenyalat que «és positiu que s’hagi obert la convocatòria i més si tenim en compte la situació en què ens trobem immersos». Sens dubte, aquesta ajuda al lloguer per a nous perceptors comportarà una petita millora en la vida de moltes persones.

En aquesta línia, León ha recordat que aquestes dades de la convocatòria d’ajuts al lloguer només eren per a nous perceptors i ha recordat que la convocatòria per als antics perceptors va finalitzar el passat dia 30 d’abril. Així mateix, la tècnica ha incidit en el fet que aquestes dades corresponen al nombre d’atencions del període que ha estat obert el termini de presentació d’ajuts per al pagament del lloguer per a l’any 2013 i en cap cas a d’altres atencions com poden ser la renda bàsica d’emancipació, la borsa o consultes diverses.

Prestacions per ajuts del lloguer

Aquests ajuts a fons perdut són per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial. Així, tal com ha explicat León, a aquest ajut hi podien accedir les persones que acreditessin la residència legal a Catalunya durant un mínim de 5 anys, dos dels quals havien d’ésser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat de persones catalanes retornades, a les quals no s’exigeix el període mínim de residència.

Amb tot, la tècnica de l’Oficina d’Habitatge ha recordat que aquesta prestació és incompatible amb les prestacions econòmiques d’urgència especial per al pagament del lloguer per als mateixos mesos, amb els altres ajuts o prestacions provinents d’altres administracions públiques que tinguin la mateixa finalitat i, també, amb el manteniment del dret a la percepció de la renda bàsica d’emancipació.