UGT denuncia el dèficit de la contractació als hotels de Girona aquest estiu

Des de UGT Comarques Gironines, denunciem el dèficit de personal contractat en temporada d’estiu a la nostra demarcació, en relació al nombre de pernoctacions estiuenques, el que suposa una sobrecarrega per aquests treballadors/es, el que representa un perill en descens de la qualitat del servei, al mateix temps que un descens en la qualitat d’ocupació dels treballadors i treballadores i en la seva vida de conciliació personal i familiar.

Al mateix temps denunciem, que ens els darrers últims anys a Girona, del 2008 al 2010, amb un augment del 2% de pernoctacions, ha disminuit l’ocupació laboral en el sector hoteler un 9%, mentre que en els altres destins i a nivell de Catalunya no ha disminuit.

En el següent document, presentem dades sobre el personal ocupat a les zones costaneres en relació amb el número de pernoctacions així com amb el nombre de establiments hotelers.

En comparació amb el juliol de l’any 2009, el número de pernoctacions a les Comarques Gironines ha augmentat en 35.000 , el què correspon a un augment del 2%, així com també ha augmentat a nivell autonòmic (ha crescut en 800.000, un 10,71%), i a la província de Barcelona, on l’augment anual ha estat del 16%.

 

 

 

Si observem les dues taules («Personal ocupat» i «Establiments hotelrs oberts»), podem veure que, a la provincia de Girona, el número de personal ocupat ha disminuit en unes 900 persones en tres anys, mentre que el nombre de establiments hotelers oberts ha augmentat en 17 l’últim any, el que significa que, un nombre inferior de treballadors i treballadores han de fer front a més feina. En canvi, tant a nivell de província de Barcelona com a nivell autonòmic, podem observar com els dos valors han augmentat de manera igualitaria, a més establiments, més personal contractat. Després de la pèrdua de contractació del juliol del 2009, a nivell de Catalunya, aquest any s’han igualat els valors del 2008, mentre que a Girona, després d’un descens del 10% del juliol del 2009 (número superior al de la resta de Catalunya), aquest juliol tant sols s’ha augmentat la contractació en 90 persones, el què significa un 0,92%, en contraposició de l’augment del 9,18% de Catalunya.

 

Això significa que, de mitjana, a cada treballador / a li correspon atendre a 188,2 persones, nombre significativament més superior que a la resta de Catalunya. Aquest nombre encara es superior si parlem del cas de Lloret de Mar, on ens trobem amb:

 

Número de pernoctacions Lloret de Mar juliol 2010 : 857.323

Número de personal ocupat juliol 2010: 3154

 

Si aquesta dada la comparem amb els destins turístics per referència de l’Estat Espanyol:

 

 

Per tant, a Lloret de Mar, podriem parlar d’una mitjana de 271,8 persones ateses per treballador/a, el que correspon , per exemple, a un 215% mes que a Tenerife, on per 1.707.486 pernoctacions, ens trobem amb un total de personal contractat de: 14.070.

 

Des de UGT Comarques Gironines, denunciem per tant, el dèficit de personal contractat en relació al nombre de pernoctacions estiuenques, el que suposa una sobrecarrega per aquests treballadors/es, i per tant, un descens de la qualitat laboral i familiar, havent de realitzar molt sovint, hores extres per tal de fer front a aquest volum de viatgers.