L’informe de l’economia blava a Catalunya de 2022 revela un volum de negoci superior als 25.000 M€

Embarcaciones de pesca en el Puerto de Blanes / Blanesaldia.com

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) publica avui l’informe anual que dimensiona l’economia blava de Catalunya. L’objectiu d’aquest Informe és fer una aproximació del pes econòmic dels sectors vinculats a l’economia blava a Catalunya l’any 2019 i mostrar la seva evolució respecte als dos anys anteriors.

Els principals resultats de l’estudi mostren que el conjunt de sectors establerts de l’economia blava de Catalunya generen el 2019 un volum de negoci de 25.170,7 milions d’euros (7,6% superior a l’any anterior), un valor afegit brut (VAB) de 7.304,9 milions d’euros (2,6% superior a l’any anterior) i una ocupació directa de 209.278 treballadors (2,4% superior a l’any anterior).

Amb TELEGRAM rebràs al teu mòbil les nostres notícies a l’instant. Clica aquí i segueix-nos:  t.me/blanesaldia

Aquestes dades representen un 5,4%, un 3,2% i un 5,8% dels valors totals de volum de negoci, valor afegit brut i ocupació de Catalunya, respectivament, i posicionen Catalunya al costat de les principals economies marítimes d’Europa.

Els sectors establerts són aquells que tradicionalment contribueixen a l’economia blava i per als quals es disposa d’informació concreta, completa i comparable internacionalment.

En aquesta edició de l’estudi s’ha inclòs per primera vegada el sector de la dessalinització, classificat per la Comissió Europea com a sector emergent, el qual va generar el 2019 un volum de negoci de 20,6 M€, un valor afegit brut de 9,3 M€ i una ocupació directa de 41 persones.

Club Vela Blanes

Aquest estudi forma part de l’estadística d’economia blava del país creada en el marc de l’Estratègia marítima de Catalunya 2030 i inclòs dins del Programa anual d’actuació estadística de la Generalitat, liderada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i desenvolupada en col·laboració amb l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Els sectors que més contribueixin a l’economia blava són el turisme marítim, els recursos marins vius (pesca, aqüicultura i transformació), transport marítim, activitats portuàries i construcció naval.

Dimensionament dels centres d’activitats marítimes de Catalunya

Acompanya la publicació de l’Informe d’economia blava 2022 un altre informe que dimensiona per primera vegada el sector específic dels centres d’activitats marítimes (CAM) durant els anys 2018, 2019 i 2020, els quals integren en la seva definició les acadèmies nàutiques, els centres nàutics i els centres d’immersió.

Aquest nou Informe avalua els indicadors principals associats a les CAM i que representen el 2019 un volum de negoci de 89,3 M€, un valor afegit brut de 44,9 M€ i una ocupació de 1.557 treballadors. Els tres indicadors mostren un creixement de l’activitat econòmica d’aquests centres en relació amb el 2018, seguit d’una important disminució el 2020 a causa de la crisi provocada per la covid-19.

Puerto de Palamós

Altres dades rellevants d’aquest Informe són la quantificació per primera vegada del percentatge de dones treballadores en aquests centres i el país d’origen dels seus clients. Les dones representen un 31% del personal dels centres. En general, predominen els clients d’origen català, tot i que també s’hi troben molt representats els clients de la resta de l’Estat i de França.