L’ocupació al sector de la gran distribució comercial creix un 8,9% a les comarques gironines

L’ocupació al sector de la gran distribució comercial ha crescut un 8,9% a les Comarques Gironines. Aquesta és una de les principals conclusions de l’Anuari de la Distribució Comercial del sector quotidià en règim d’autoservei, que elabora biennalment la Direcció General de Comerç, del Departament d’Empresa i Treball.

L’Anuari és una anàlisi de les cinquanta primeres empreses de gran distribució amb punts de venda a Catalunya, que estudia el comportament de l’oferta de productes alimentaris, drogueria i perfumeria, en règim d’autoservei, en el període 2019-2020, a partir de la informació facilitada pels propis operadors.

L’estudi fa un seguiment dels principals indicadors del sector amb l’objectiu de mesurar la competitivitat i rendiment de les empreses. Mitjançant nous indicadors, s’avalua el posicionament de les empreses respecte les noves tecnologies i el comerç electrònic, i es comparen els diferents àmbits territorials.

La gran distribució comercial a les Comarques Gironines

Segons l’Anuari, el sector de la gran distribució a les Comarques Gironines va créixer en el període 2019-2020 en ocupació, superfície comercial i nombre d’establiments, respecte el bienni 2017-2018. En l’àmbit laboral, l’ocupació al sector ha pujat un 8,9% (de 8.407 a 9.158 persones).

La resta de magnituds analitzades també han evolucionat amb signe positiu a la demarcació: la superfície de venda s’ha incrementat en un 0,19%, (se situa en els 348.705 m2), i el nombre d’establiments ha crescut un 2,28% (614 establiments).

De la seva banda, la densitat comercial —superfície comercial per cada 1.000 habitants— registrada a les Comarques Gironines ha disminuït un 2,24%, situant-se en 465 m2 per cada mil habitants.

Desglossat per comarques, el Baix Empordà compta amb la major densitat comercial de la demarcació (683 m2 per 1.000 habitants). Aquesta mateixa comarca és la que compta, també, amb el major nombre d’establiments (143) i el major nombre de m2 de superfície comercial (91.366).

Pel que fa a la rendibilitat econòmica, el sector de la gran distribució a les comarques gironines es va situar en els 5.434 euros/m2 de rendiment mitjà, quedant per sota de la mitjana catalana, que és de 5.658 €/m2.

Dades globals de Catalunya

Les 50 primeres empreses de gran distribució tenen 5.198 establiments a Catalunya (un 14,1% del sector quotidià), una superfície de venda de 2,5 milions de metres quadrats (52,4% del sector) i una facturació de 14.190 milions d’euros (62,1% del sector). Pel que fa a l’ocupació, donen feina a 72.841 persones, que representen el 50% de les persones ocupades en el sector quotidià.

L’anàlisi de les dades globals a nivell català de l’Anuari conclou que entre el 31 de desembre de 2018 i el 31 de desembre de 2020 el sector ha experimentat un clar creixement. El nombre d’establiments comercials va augmentar un 4%, la superfície de venda un 3,9%, les vendes un 13,7% i el nombre de persones ocupades un 10,6%.

Les empreses amb més quota de mercat en superfície de venda són Mercadona (15%), El grup Dia (10%) i Bon Preu (10%). En nombre d’establiments encapçala el rànquing Dia (19%), seguit de Condis (12%) i de GM Food (9%). Pel que fa al rànquing de facturació, Mercadona continua liderant el llistat i Bon Preu ocupa el segon lloc, per davant del grup Dia i de Carrefour, que ocupen el tercer i quart lloc respectivament.