La meitat dels emprenedors que assessora la Cambra de Girona estan en situació d’atur

El servei d’emprenedoria de la Cambra de Comerç de Girona ha assessorat durant el primer semestre del 2012 un total de 108 emprenedors que tenien un nou projecte de negoci. Gairebé la meitat d’aquests emprenedors (52) estaven en situació d’atur. Aquestes dades demostren que, en l’actual context de crisi, l’autoocupació és una de les sortides laborals que emprenen els aturats. Molts d’aquests emprenedors aprofiten la capitalització de l’atur per engegar el seu negoci.

El perfil de l’emprenedor que acudeix al servei gratuït que ofereix la Cambra és indistintament un home o una dona entre 25 i 45 anys amb estudis universitaris o de Formació Professional. El servei d’emprenedoria de la Cambra de Comerç ofereix serveis d’assessorament als futurs empresaris i també realitza molts dels tràmits necessaris per obrir el seu negoci a través de l’Oficina de Gestió Empresarial. Es tracta d’un servei gratuït d’atenció personal i individualitzat, adreçat a qualsevol persona amb una idea de negoci.

El servei va des de l’orientació de la idea, a l’assessorament sobre les diferents formes jurídiques que pot adaptar l’empresa i els tràmits a realitzar, l’oferta d’un model de pla d’empresa per tal de desenvolupar el projecte, l’assessorament i ajuda per a la seva elaboració, la informació sobre possibles subvencions i diferents línies de préstec i el suport en la seva sol•licitud i tramitació. La finalitat d’aquest assessorament és intentar garantir la viabilitat del projecte i ajudar a l’emprenedor/a a fer-lo realitat.

En alguns casos, el servei també intenta dissuadir l’emprenedor o reorientar algun projecte amb poques perspectives d’èxit. Sessions col•lectives per explicar com crear una empresa A més d’aquest suport individualitzat, des de finals del mes de maig d’enguany i cada 15 dies aproximadament, la Cambra organitza sessions col•lectives, obertes al públic en general, on s’explica el servei d’assessorament i acompanyament que ofereix la Cambra i s’exposa de forma senzilla i propera el procés de creació d’una empresa.

Les sessions tenen una durada aproximada d’una hora i mitja. Fins a data d’avui, han participat en aquestes sessions més de 60 persones. Adjuntem al text una fotografia de la presentació, a la Plaça Constitució de Girona, de l’empresa ABAT, situada a l’Avinguda Sant Narcís número 113, que comercialitza motocicletes elèctriques. Aquest negoci, promogut per José Luís Zúñiga (a l’esquerra de la imatge), va ser una de les empreses assessorada per la Cambra de Comerç de Girona.