Conveni entre Banc Sabadell i la Cambra de Girona per oferir credits a les empresas afiliades a l’entitat

Domènec Espadalé i Ferran Vega

El Banc Sabadell i la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona van signat a principis d’agost un conveni de col•laboració amb l’objectiu de facilitar a les empreses membres de la Cambra l’accés a les noves tecnologies i diversos productes de finançament del circulant i de finançament a mitjà i llarg termini, incloent-hi una línia de crèdit de 100 milions d’euros.

 

L’acord també preveu diverses activitats entre les dues institucions per fomentar l’activitat internacional de l’empresa i la introducció de les noves tecnologies. L’acord es va signar a la seu de la Cambra de Comerç per Ferran Vega, director de zona de l’entitat financera, i per Domènec Espadalé, president de la Cambra.

100 milions d’euros en crèdits i serveis de pagament immediat

Entre els diferents punts de l’acord, destaca la línia de crèdit per un total de 100 milions d’euros per a les empreses membres de la Cambra, amb la finalitat de facilitar l’accés al finançament. A més, la Cambra aprofitarà l’experiència del Banc de Sabadell en activitats relacionades amb aspectes econòmics i financers. Les empreses disposaran del “Servei de pagament immediat pimes” del banc, que permet finançar els pagaments als proveïdors i, d’aquesta manera, oferir-los descomptes per pagament immediat.

La col•laboració entre la Cambra i el banc inclou un pla d’impuls a la internacionalització, amb activitats de formació i assessorament i l’accés al programa “Exportar per créixer” de foment de l’activitat exportadora. L’entitat bancària també posarà a disposició dels associats a la Cambra la seva xarxa exterior per tal de prestar una cobertura especial a les empreses que ho demanin.

El banc disposa d’acords amb més de 2.000 corresponsals en els cinc continents. La Cambra es beneficiarà de l’assessorament dels professionals del banc pel que fa a la seguretat i els costos dels diferents serveis de pagament i cobrament, de tal manera que es pugui obtenir la millor transacció en funció de la reglamentació de cada país.

Ferran Vega ha destacat que la xarxa de més de 50 oficines a les comarques gironines aporta un servei molt proper i una atenció personalitzada per a cada empresa. Per la seva banda, Domènec Espadalé s’ha mostrat satisfet per aconseguir aquesta nova línia de crèdit en uns moments en què les petites i mitjanes empreses tenen moltes dificultats per aconseguir finançament.