Treball obliga a diversos hotels de Lloret i empreses de serveis a modificar els contractes de 174 persones

La Inspecció de Treball de Girona, a requeriment de CCOO de Serveis, obliga a diferents hotels de Lloret de Mar (Inmobiliaria Repos SL, Promocions Hosteleria Brava SA, INTU SA, Portaras SL, Rosamar Garden) a transformar 66 contractes de treball per circumstàncies de la producció en fixos discontinus i a aplicar a 79 persones la categoria laboral superior corresponent segons conveni col·lectiu.


Les persones afectades havien prestat els seus serveis en aquestes empreses des de l’any 2015 amb contractes de circumstàncies de la producció a través d’empreses de treball temporal -ETT-, fet que des de CCOO es va considerar un frau en la contractació, donat que venien treballant any rere any en el mateix lloc de treball.

Així mateix, la categoria laboral que s’aplicava a aquest treballadors i treballadores és la que el conveni col·lectiu recull per a les persones que no tenen cap experiència en el sector d’hostaleria -Vll Bis- i que, com va quedar demostrat, totes les persones afectades reuneixen els requisits per tenir una categoria laboral superior.

El reconeixement d’aquesta nova categoria laboral comportarà a aquestes persones un increment mensual d’entre 200 i 250 euros mensuals.

Un altre aspecte que Inspecció de Treball recull en la seva resolució afecta a 16 treballadores del col·lectiu de cambreres de pisos de l’empresa Serveis Integrals de Neteja Selmar SL. Inspecció de Treball requereix a aquesta empresa a transformar en fixes discontínues a aquestes treballadores que  desenvolupaven la seva activitat de manera continuada en aquest hotel però amb contractes d’obra i serveis.

Inspecció de Treball també requereix a l’empresa que gestiona l’Hotel H·Top Royal&Spa de la mateixa població, a reconèixer a 13 treballadors i treballadores la categoria laboral corresponent, ja que també va quedar demostrat que tenen anys d’experiència en el sector i que la categoria professional que l’empresa els estava aplicant estava per sota de la que marca el conveni col·lectiu.

CCOO de les Comarques Gironines va denunciar a la Inspecció de Treball un clar frau en la contractació i en les repercussions negatives sobre les persones afectades, així com el frau que comporta a la Seguretat Social. CCOO considera inacceptables aquestes pràctiques, que a més a més comporten una competència deslleial entre les mateixes empreses del sector, ja que la finalitat de les desregulacions econòmiques i de les condicions de treball de les treballadores i treballadors afectats és abaratir els preus de les estades turístiques.