La Generalitat destinarà 12 milions d’euros per impulsar la competitivitat en el sector comercial i de serveis

Foto: Blanesaldia

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat destinarà 12 milions d’euros a impulsar la competitivitat del sector comercial i de serveis, l’artesania i la moda. El director general de Comerç, Josep Maria Recasens, ha presentat avui davant més d’un centenar d’empreses del sector la nova convocatòria d’incentius per a l’any 2012 que es posarà en marxa el proper mes d’abril.

L’objectiu de la Generalitat és consolidar un model comercial urbà de proximitat i fomentar la cooperació empresarial. En aquest sentit, es prioritzaran les inversions de les empreses i també les actuacions col·lectives que afavoreixin la cooperació i gestió conjunta, així com la modernització i professionalització de la gestió interna de les associacions. El pla també vol promoure la renovació i millora dels establiments dels municipis de menys de 3.500 habitants.

Els incentius del CCAM per a l’any 2012 s’articulen mitjançant les següents línies d’actuació:

Reformes de locals comercials, de serveis, d’artesania i de moda, fins a un 50% de la inversió, amb un màxim de 3.000 euros.

Impacte de l’execució d’obres civils de llarga durada en el comerç, una dotació de 1.500 euros per establiment.

–  Compra, lloguer i concessions de locals buits a peu de carrer, fins a 50% de la inversió, amb un màxim de 1.500 euros per establiment. En el cas d’empreses adscrites a programes d’emprenedoria impulsats pel Govern, o en municipis que formin part d’un Pla d’Acció Especial, fins al 50% de la inversió amb un màxim de 3.000 euros.

Millora dels equipaments de marxants, per a l’adquisició de béns i equipaments destinats a la pràctica del comerç no sedentari, fins al 50%, amb un import màxim de 1.500 euros.

Acompanyament empresarial: actuacions d’orientació i acompanyament a les empreses, fins al 50% de la inversió i un import màxim de 1.000 euros.

Centrals de compres i de serveis: actuacions de foment de l’associacionisme i cooperació empresarial, i millora de l’eficiència de les empreses associades a una central de compra, fins a un 50% de la inversió i un import màxim de 8.000 euros.

Participació en fires d’àmbit professional, multisectorial o monogràfiques, dins l’àmbit català i també a fires de fora de Catalunya, fins a un màxim de 6 fires per sol·licitant.

Foment del comerç associat de proximitat, per a projectes de dinamització comercial de zones urbanes, amb especial atenció als projectes supramunicipals gestionats conjuntament entre tots els beneficiaris.

Dinamització d’una zona d’alta concentració comercial: actuacions de dinamització d’associacions territorials on s’inclogui un motor comercial com, per exemple, un mercat municipal. També per a les que incloguin un pla d’actuació turística, o la de municipis que siguin capital de comarca o de més de 50.000 habitants.

Actuacions innovadores o d’especial notorietat liderades pel comerç associat, que millorin l’experiència de compra dels consumidors i fomentin les economies d’escala, fins a un 50% de la inversió i amb un import màxim de 10.000 euros.

Foment sectorial, per a actuacions que afavoreixin la competitivitat de la integració sectorial i reforcin el teixit associatiu fins a un 50% de la inversió, amb un import màxim de 25.000 euros.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el proper 31 de maig de 2012. Més informació a la web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM)