La renda familiar disponible a la Selva va ser l’any 2008 una de les més baixes de Catalunya

La renda familiar disponible bruta per habitant (RFDBph) de Catalunya es va situar en 16.900 euros l’any 2008, xifra que suposa un increment del 3,8% respecte de l’any anterior i situa la renda catalana en un 9,7% superior a la mitjana d’Espanya, segons un informe divulgat ahir per l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

La Val d’Aran segueix sent la comarca amb més renda per habitant de Catalunya amb 20.900 euros per habitant, la qual supera en un 23,6% la mitjana catalana. A l’altre extrem es troba el Baix Llobregat, que amb 15.200 euros per habitant és la comarca amb menys nivell de renda, i se situa en un 10% per sota de la mitjana catalana, seguida per la Selva amb 15.500 euros. Per tant, la nostra comarca la penúltima del rànking ja que els seus habitants estaven al 2008 uns 1.400 euros per sota de la mitjana de Catalunya.

L’estadística d’Idescat analitza els principals recursos que conformen la renda. Són tres: ingressos per salaris, ingressos procedents de les activitats professionals i empresarials i els de les prestacions socials de tot tipus.

L’any 2008, per terme mitjà, els principals ingressos de les famílies catalanes són les rendes procedents del treball assalariat, amb un 59,7%, mentre que les rendes procedents de les activitats professionals i empresarials representen un 24,5% i les prestacions socials participen en els ingressos familiars amb un 15,8%.

Si s’observa la distribució dels principals recursos per comarques de l’any 2008, el Baix Llobregat és la comarca que té uns ingressos precedents de la remuneració d’assalariats més elevada, 66,2%, seguida d’un grup de nou comarques. Una d’aquestes es la Selva. La renda mitjana dels seus habitants procedeix en un 60,3% dels salaris; un 27,6% de les activitats empresarials i professionals i un 12,1% de prestacions socials. 

Renda familiar disponible bruta (RFDB) de l’any 2008

Municipis de més de 5.000 habitants 

Poblacions la Selva               Euros      Variació 2007

Tossa de Mar……………………18.300           2,1(*)

Sant Hilari Sacalm……………..16.800           1,7

Santa Coloma de Farners…..16.700           0,7

Caldes de Malavella…………..16.400           0,4

Anglès……………………………..16.000           0.3

Arbúcies…………………………..15.800          -0,3

Blanes……………………………..15.200           2,9

Lloret de Mar…………………….14.900          -0,2

Maçanet de la Selva…………..12.700           0,2

Vidreres……………………………15.300           1,1

Poblacions Alt Maresme

Calella……………………………..14.900            3,9

Malgrat de Mar………………….14.900           4,2

Pineda de Mar…………………..14.500           3,8

Tordera……………………………14.300           5,2

Palafolls……………………………14.200           3,5

(*) En el rànkig de Catalunya Tossa de Mar és la 33a població amb més renda

Text i edició: José Fernández