El Consell Comarcal contracta un total de 18 persones a través del programa Treball i Formació PANP 2014

Consell Comarcal de la Selva

Consell Comarcal de la Selva

El Consell Comarcal de la Selva ha contractat 18 persones a través del programa ‘Treball i Formació per a persones aturades no perceptores 2014’ (PANP).

Aquest programa, que va iniciar-se el passat 28 de novembre, està dirigit a persones aturades i no perceptores de prestacions o subsidis d´atur que desenvoluparan la seva activitat en 13 municipis de la comarca. Aquest programa combina accions d’experiència laboral durant 6 mesos i formació professionalitzadora.

Els projectes en els quals col•laboraran són de caràcter públic i interès social, com per exemple: tasques de rehabilitació d’espais públics, senyalització viària, recuperació d’espais verds, assistència domiciliària a persones grans, que desenvoluparan en diferents municipis de la comarca.

El Consell Comarcal de la Selva ha contractat un tècnic per fer tasques de coordinació i seguiment del programa, així com prospecció a empreses per millorar la inserció laboral dels participants.

Aquest projecte de Treball i Formació per a persones aturades no perceptores (PANP) 2014 se suma al que va iniciar-se el passat mes de juliol “Treball i Formació RMI” en què es van contractar 16 persones aturades i perceptores de la Renda Mínima d’Inserció per desenvolupar diferents projectes presentats per 9 ajuntaments selvatans. Durant aquest període els participants han rebut formació en competències lingüístiques i digitals.

Els programes Treball i Formació RMI” i “Treball i Formació PANP 2014 estan subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançats en un 50% pel Fons Social Europeu.