El Servei d’Autoocupació de Santa Coloma de Farners va afavorir la creació de 10 empreses durant el 2013

Durant l’any passat, un total de 32 homes i dones emprenedors van rebre per part del Servei d’Autoocupació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners assessorament per la posada en marxa del seu negoci. D’aquests, 10 han creat la seva empresa, generant 18 llocs de treball.

A més a més, es van atendre 64 emprenedors/es de manera individualitzada en unes sessions en les que van rebre informació i orientació. En aquestes sessions es va fer una primera anàlisi del projecte de negoci.

El Servei d’Autoocupació de l’Ajuntament colomenc va fer durant l’any passat el seguiment de l’evolució de 12 negocis ja creats. Aquest tipus de seguiment es va mantenint durant els tres primers anys de vida de l’empresa, al llarg dels quals l’emprenedor pot participar en tutories amb assessors del servei per anar replantejant l’estratègia empresarial i adaptant-la a la realitat socioeconòmica del seu mercat.

Des d’aquest servei, també es van realitzar al llarg de l’any diverses accions de formació i sensibilització, com una jornada de bones pràctiques en creixement empresarial; un curs de xarxes socials i màrqueting 2.0: el cicle de seminaris “Els dilluns emprenedors”: reducció de costos i millora organitzativa i un curs de seguretat alimentària per a empreses.