Joves desocupats de la Selva aconsegueixen treballar en el marc del programa «Joves per l’ocupació»

Visita dels joves que reben formació a una empresa de la comarca de la Selva

Visita dels joves que reben formació a una empresa de la comarca de la Selva

Alguns joves desocupats de la comarca de la Selva han aconseguit un contracte laboral dins del marc del programa Joves per l’Ocupació, que s’està duent a terme des de principis d’any. Actualment, s’estan formant un total de 20 joves de la comarca de la Selva entre 16 i 25 anys.

Reben la formació amb l’objectiu de proporcionar-los una qualificació i unes competències professionals suficients que els permetin la inserció al mercat laboral. Aquest programa està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu.

Els 20 nois i noies que han participat en aquest programa han rebut una formació relacionada amb els principals sectors productius de la comarca: 10 s’han format en el sector de la restauració i 10 més en el sector alimentari. En aquest sentit, Joan Busquets, responsable tècnic de programes, ha explicat que aquests joves han reiniciat els estudis obligatoris de graduat en educació secundària que van abandonar temps enrere.

El període formatiu d’aquests joves va finalitzar el passat 28 de juny i, ara, des del Consell Comarcal de la Selva s’està fent un treball de prospecció per trobar empreses que vulguin col·laborar i donar una oportunitat laboral a aquests joves desocupats.

Les empreses interessades a col·laborar en aquest programa de Joves per l’Ocupació ho fan mitjançant un conveni de pràctiques, durant el qual els joves poden posar en pràctica totes les habilitats adquirides en el període formatiu. Un cop finalitzades les pràctiques, les empreses tenen possibilitat de contractar aquests joves amb una subvenció -part del sou del jove (salari mínim interprofessional)- durant un període de sis mesos.

Actualment, 15 joves desocupats i amb dificultats per inserir-se laboralment han fet pràctiques laborals en empreses del sector en el qual s’han format i a alguns d’ells els estan contractant les mateixes empreses.