El tràfic de mercaderies al port de Palamós creix un 3% respecte al 2021

Port de Palamás / Ports de la Generalitat

El 2022, el port de Palamós ha assolit un volum de mercaderia de 194.403 tones, amb un creixement del 3% respecte a l’any 2021, i un increment del 36%, comparativament amb el 2019.

De l’activitat comercial generada per la infraestructura portuària gironina l’any passat, destaca l’increment de dos productes dels mercats importadors, la pasta paper i els productes siderúrgics. La barita, que passa a ocupar el segon lloc, és la tercera mercaderia importada del port palamosí.

Amb TELEGRAM rebràs al teu mòbil les nostres notícies a l’instant. Clica aquí i segueix-nos:  t.me/blanesaldia

Així mateix, la biomassa i la colza que es destinen al mercat exportador, mantenen xifres similars a l’any anterior. Pel que fa als tràfics, un 85% dels productes provenen del mercat importador i un 15% es destinen al mercat exportador.

El volum de mercaderies assolit durant l’exercici 2022, s’ha distribuït entre 71.251 tones de pasta de paper (37%), 61.597 tones de barita (32%), 32.199 tones de productes siderúrgics (16%), 17.230 tones de biomassa forestal (9%), i 12.126 tones de llavors de colza (6%).

Mercaderia estibada

La pasta de paper, amb un 37%, se situa al capdavant de les mercaderies operades al port de Palamós durant l’any 2022. D’aquesta mercaderia, s’importa de països de Sud-amèrica, Nord-amèrica i Europa, se n’elaboren productes com ara, mocadors de paper, bolquers, compreses i paper higiènic, entre d’altres.

La barita, amb un 32%, s’ha situat en segon lloc. Aquest mineral s’utilitza com a component per donar consistència a les pintures, blanquejar la ceràmica o donar resistència al vidre, entre altres. S’importa dels països del Magrib i de la Xina. Un tràfic, aquest darrer, que s’ha recuperat a Palamós després de gairebé una dècada sense arribar. Va tornar el 2021 i ha continuat el 2022.

Els productes siderúrgics, amb un 16%, ocupen el tercer lloc del rànquing. Es tracta de barres, tubs i perfils d’acer, materials usats principalment en la construcció. El 2021, es va incorporar un nou tràfic, els rotlles d’acer, un producte que s’han continuat important el 2022. Aquests rotlles es fan servir, per exemple, per fer les teles metàl·liques d’acer per cobrir els talussos i evitar així esllavissades.

La biomassa forestal s’exporta principalment a França i Itàlia, on les centrals elèctriques la transformen en energia verda.

Les llavors de la colza, una planta que es conrea a les comarques del Baix Empordà, el Pla de l’Estany i Osona. La planta es recol·lecta a finals de juny o principis de juliol, i les llavors que se n’extrauen s’exporten per via marítima a Holanda, Regne Unit i França, on, entre altres, es transformen en biocombustible.

Port de Palamós

El port de Palamós és ubicat al Baix Empordà, en una de les badies més profundes de la Mediterrània condicions naturals que li permeten rebre una tipologia àmplia de vaixells mercants. Disposa d’un moll per a mercaderies de 382,5 metres de longitud amb un calat de 13 metres.

Quant a l’activitat comercial, és un port especialitzat en càrrega general, mercaderies a granel i project cargo. El 2022, les mercaderies a granel han estat la barita, la biomassa i la colza. Així mateix, els productes de càrrega general que s’han descarregat han estat la pasta de paper i els productes siderúrgics.