El TSJC confirma l’anul·lació de tres llicències d’obres del macroxalet del Golfet

SOS Costa Brava

L’Associació Salvem El Golfet i la Federació SOS Costa Brava comuniquen que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona que va anul·lar les 3 llicències d’obres atorgades per l’Ajuntament de Palafrugell en relació a la construcció del gran edifici sobre el penya-segat de la platja del Golfet a Calella de Palafrugell, als murs de contenció i a la posterior legalització d’obres no ajustades a llicència.

El TSJC ha validat la sentència de primera instància dictada en data 4 de Desembre de 2020 que va ordenar l’enderroc de bona part dels murs de contenció i que va comportar l’anul·lació de la llicència d’obres atorgada per edificar un habitatge unifamiliar al paratge del Golfet. Anul·lació que es va produir per manca d’anàlisi d’alternatives d’emplaçament, manca de presentació d’Estudi d’impacte i integració paisatgística i manca d’informe de l’òrgan de paisatge de la Generalitat de Catalunya, així com per la manca de justificació de l’increment del 3% d’ocupació màxima.

Amb TELEGRAM rebràs al teu mòbil les nostres notícies a l’instant. Clica aquí i segueix-nos:  t.me/blanesaldia

Ordenant la retroacció de totes les Actuacions per tal d’efectuar la preceptiva avaluació de l’impacte paisatgístic de l’obra, i ordenant també la incoació d’un expedient sancionador, així com l’anul·lació de la final legalització de les obres realitzades sense ajustar-se a allò autoritzat.

D’aquesta forma queden definitivament anul·lades les 3 llicències d’obres atorgades per l’Ajuntament de Palafrugell per Acords de la Junta de Govern de dates 1 d’Abril de 2014 pel que fa a l’habitatge, 17 de Març de 2016 pel que fa als murs de contenció i tancament de parcel·la i de 15 de Desembre de 2016 de legalització de la resta d’obres.

El TSJC ha desestimat els 3 recursos d’apel·lació interposats per totes les parts –l’Ajuntament de Palafrugell, la promotora de les obres i l’Associació Salvem El Golfet-.

SOS Costa Brava

En els recursos ara desestimats, l’Ajuntament de Palafrugell i la Promotora de les obres van impugnar la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona tot sostenint que les 3 llicències atorgades eren ajustades a la Normativa Urbanística i que no calia practicar cap dels tràmits que el Jutjat i el TSJC han considerat preceptius i vulnerats per part de l’Ajuntament de Palafrugell en atorgar les 3 llicències.

Per la seva banda, Salvem el Golfet impugnava també indirectament el planejament urbanístic que va qualificar els terrenys com a sòl urbà i va permetre augmentar la volumetria de la zona i per aconseguir també l’enderroc directa de tot allò construït.

SALVEM EL GOLFET i SOS COSTA BRAVA es mostren confiats en què amb la retroacció de totes les Actuacions i amb la correcta i final avaluació per part de la Generalitat de Catalunya de l’impacte paisatgístic de les obres executades, un cop s’hagi efectuat en la forma deguda, aquestes no podran ser legalitzades davant l’excepcional impacte visual i paisatgístic, impacte de caràcter crític, que ha desfigurat completament la línia de paisatge costanera de la platja del Golfet.

Tanmateix, amb l’entrada en vigor del Pla Director de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí, i amb la seva Normativa d’integració paisatgística, que obliga a la reducció del nombre de plantes i de l’alçada aparent de les edificacions en terrenys amb pendents, així com de l’ocupació, les Entitats estan convençudes que acabaran assolint l’enderroc d’aquesta edificació, que ha alterat i malmès el paisatge de primera línia de mar, a Calella de Palafrugell, dalt del penya-segat del Golfet.

Les Entitats recorden que amb els pronunciaments de la sentència de Girona avui confirmada, s’han d’enderrocar també els murs perimetrals en les parts que superen els 1,5 metres establerts com alçada màxima. Extrem que comporta l’enderroc dels murs en els punts que assoleixen 3 metres i fins a 4m d’alçada, i que impedirà legalitzar també la gran edificació.

A criteri de les Entitats ecologistes, el resultat dels errors en l’atorgament de les llicències sense haver avaluat l’impacte paisatgístic és a la vista de tothom i l’Ajuntament de Palafrugell n’és directa responsable per les irregularitats comeses en autoritzar-les.