Recullen més de 2.200 firmes contra la construcció de la segona fase de la Marina del Port d’Aro

SOS Costa Brava

L’Associació de Naturalistes de Girona, la Federació SOS Costa Brava i el Grup de Natura Sterna han presentat un recull de firmes en oposició a l’ampliació de la marina del Port d’Aro.

Les entitats denunciants, que ja van presentar unes al·legacions el dia 28 d’octubre, ara afegeixen les signatures recollides en els últims 3 mesos de persones que també es mostren contràries a l’ampliació del port d’Aro. En total, entre signatures físiques i digitals se n’han recollit 2.279.

El passat 3 de juny la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat aprovava tècnicament i comunicava el projecte constructiu de la Marina del Port d’Aro Fase 2, al terme de Castell- Platja d’Aro.

El projecte pretén destrossar la major pineda en zona urbana del litoral gironí per construir-hi una infraestructura portuaria navegable, gairebé duplicant la superfície de la marina actual.

La darrera gran pineda a primera línia de la Costa Brava creix paral·lela als últims 500 metres de la desembocadura del Ridaura. Tanmateix, la nova marina va associada a un pla parcial urbanístic, pendent de desenvolupament, per a 339 apartaments i un hotel.

És doncs, un nou cas de destrucció dels darrers reductes d’espais lliures de la Costa Brava per a la construcció d’equipaments turístics i complexes immobiliaris per al benefici d’uns pocs, en una Costa Brava ja sobresaturada de nàutica recreativa i d’oferta de segones residències.

SOS Costa Brava

Despropòsit urbanístic

Enfront a l’emergència climàtica i a les projeccions de major freqüència de fenòmens meteorològics extrems, les entitats denunciants veuen un despropòsit continuar urbanitzant el litoral allà on resten hàbitats i sistemes naturals.

Tot l’àmbit de la pineda del Port d’Aro abasta unes 13 Ha i podria esdevenir un espai idoni per a la laminació d’avingudes i temporals, tot evitant danys a les zones densament edificades a la riba nord de la desembocadura.

SOS Costa Brava

Seguint les recomanacions de la UE i els preceptes de Gestió Integrada de Sistemes Costaners que incorpora la Llei de Protecció i Ordenació del Litoral i, tal i com va emetre el Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya al seu informe Un Litoral al Límit del 2021, cal prioritzar les solucions basades en la natura, en la mitigació i adaptació del canvi climàtic i evitar la creació i ampliació d’infraestructures portuàries i, per contra, tendir a la desrigidització del front costaner.

Les entitats denunciants, que ja van presentar al·legacions el dia 28 d’octubre, ara afegeixen les signatures recollides durant els últims tres mesos de persones que també es mostren contràries a l’ampliació del port d’Aro.