SOS Costa Brava demana la paralització d’unes obres a Begur en un Espai d’Interès Natural

Twitter @SosCostaBrava

La Plataforma de defensa del litoral SOS Costa Brava i l’Entitat SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur va realitzar ahir al matí una concentració i acte de protesta davant l’Ajuntament de Begur per exigir la immediata aturada de les obres que s’han iniciat al sector urbanitzable de Montcal, amb afectació a l’Espai d’Interès Natural Muntanyes de Begur.

També estem a Telegram. Per rebre en el teu mòbil les nostres notícies l’instant clica aquí y segueix-nos:  t.me/blanesaldia

Durant la protesta es va lliurar a l’Ajuntament la petició formal d’aturada de les obres amb la justificació del deure d’actuar de forma immediata per part de l’ajuntament, i es van exposar els motius pels que es sosté que la Corporació està obligada a paralitzar dels treballs amb la màxima urgència.

La Plataforma SOS Costa Brava i les entitats convocants exigeixen l’aturada de les obres en base als següents motius:

1.- La confirmació recent, per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona del deure de no edificar la zona inclosa al PEIN del sector Montcal de Begur. Extrem acordat en sessió de 19 de novembre de 2020.
2.– La presentació d’un recurs impugnant la llicència d’obres de l’Avinguda Montcal número 27 el passat 1 de Juliol de 2020 amb petició de suspensió dels efectes de la llicència.
3.- El transcurs d’un mes des de la petició de suspensió de les obres, extrem que comporta la paralització immediata, en aplicació de l‘article 117.3 de la Llei de procediment administratiu.

Twitter @SOSAiguafreda

4.- L’existència de diversos Informes recents del Departament de Medi Ambient confirmant la irregular afectació al PEIN Muntanyes de Begur d’aquest sector urbanitzable. I en particular els següents:

§ Informe de la Secció de biodiversitat i medi natural de data 5 de Novembre de 2019.
§ Informe de 19 de Febrer de 2020 de la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental.

5.- L’aportació d’un Informe pericial de Geògraf de Juny de 2020 confirmant que les obres autoritzades afectaven l’EIN Muntanyes de Begur.
6.- L’excepcionalimpacteambientalipaisatgísticdelesobres.
7.- L’afectació a un sòl amb alt valor natural, de naturalesa forestal i que inclou un hàbitat d’interès comunitari prioritari: dunes amb pineda mediterrània, inclòs a la Xarxa Europea Natura 2000.

Les les entitats van avisar l’Ajuntament de Begur de la gravetat del cas i de la possibilitat d’incórrer en responsabilitats de tot ordre, si no ordena la paralització de les obres i si es malmeten els valors dels terrenys que han de ser preservats.