La CSMS incorpora un nou dispositiu d’Atenció Subaguda a l’Hospital de Calella per atendre pacients amb malaltia crònica

Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS), amb l’objectiu d’ajustar l’oferta assistencial a les necessitats dels pacients amb malaltia crònica coneguda i minimitzar, en la mesura del possible, el pas d’aquests usuaris per urgències i altres dispositius d’aguts, ha ampliat la cartera de serveis amb la incorporació de la Unitat d’Atenció al Pacient Subagut a l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella.

Aquest nou dispositiu és un recurs sociosanitari creat per atendre a les persones amb malaltia crònica que ja han estat diagnosticades, però pateixen descompensacions i requereixen ingressos de curta durada fins a recuperar-se. El dispositiu ha entrat en funcionament a inicis del 2019 i preveu atendre aquest any uns 300 pacients al centre hospitalari.

El nou servei, que depèn de la direcció d’Atenció Sociosanitària, compta amb uns vuit o deu llits –segons l’època de l’any– a l’àrea sociosanitària de l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella. Els usuaris amb malaltia crònica coneguda poden ingressar a la nova unitat directament des d’urgències o bé des del seu domicili derivats pel metge de capçalera. Es minimitza d’aquesta manera i en la mesura del possible, el pas d’aquests pacients per urgències i altres dispositius d’aguts, proporcionant-los un servei més ajustat a les seves necessitats, especialment en èpoques de més afluència de pacients com pot ser l’hivern, quan es produeixen un nombre més gran de descompensacions.

Una de les principals característiques del nou dispositiu és que l’estada d’ingrés dels pacients és curta i no supera de mitjana els 12 dies i a més, necessiten una atenció hospitalària d’una complexitat mitjana per recuperar-se. Per poder gestionar aquest nou servei s’ha requerit la incorporació d’un geriatre, una infermera i una auxiliar d’infermeria, a més de redistribuir les tasques d’altres professionals.

A la Regió Sanitària Girona els recursos de llits de subaguts es concentren al Gironès, la Garrotxa i l’Alt Empordà, i amb aquesta actuació finançada pel CatSalut d’acord amb el Pla estratègic de la Regió Sanitària Girona i les indicacions del Pla director sociosanitari del Departament de Salut, es dota a l’Alt Maresme i la Selva Marítima d’aquest recurs.