Aigües de Blanes alerta sobre falsos avisos als abonats

aigues_blanesL’empresa mixta Aigües de Blanes S.A. -formada en un 51% per l’Ajuntament de Blanes i en un 49% per l’empresa Girona S.A.-, que gestiona el servei municipal de consum d’aigua, ha emès una nota informativa per alertar als seus usuaris sobre l’actuació d’una altra empresa privada que pot induir a la confusió de la ciutadania.

Durant les darreres setmanes s’han rebut a les oficines d’Aigües de Blanes, així com en altres dependències de l’Ajuntament, un gran nombre de demandes d’informació de clients d’aquest servei que tenen a veure amb l’oferta que fa una determinada societat, que s’ofereix a fer anàlisis de l’aigua de consum públic a l’interior dels domicilis.

Segons la nota informativa, les pràctiques que realitza aquesta altra societat consisteixen en fer una pretesa analítica a l’aigua de la vivenda. Això serveix per provar de convèncer el ciutadà que l’aigua de consum públic no reuneix les suficients garanties de qualitat i potabilitat previstes a la legislació vigent. En aquest sentit, Aigües de Blanes S.A. ha informat que aquesta és una pràctica impròpia del procedir d’un servei públic i que obeeix exclusivament a interessos comercials, ja que utilitza informació poc veraç amb l’objectiu de vendre equips i productes.

aigues_blanes-2Aigües de Blanes ha negat taxativament que tingui cap relació amb societats de nom ortogràfica i fonèticament similars al seu. Es tracta d’altres empreses que, tal i com es recull a la nota informativa, utilitzen aquesta pràctica poc ètica com a estratègia, com a eix d’una campanya comercial.

Amb l’objectiu de tranquil·litzar els ciutadans de Blanes que s’han adreçat a l’empresa d’abastament d’aigua del municipi preocupats per la qualitat d’aigua que es subministra pel consum públic, Aigües de Blanes S.A. deixa molt clar al seu comunicat que l’aigua és d’una gran qualitat i reuneix les característiques sanitàries i d’excel·lència que regula la legislació vigent en aquesta matèria.

És precisament per aquest motiu que l’empresa també deixa molt clar que per al consum de l’aigua potable als habitatges de Blanes no es necessita en absolut d’equips que modifiquin o alterin les seves característiques.

Per últim, a la nota informativa també s’adverteix que Aigües de Blanes S.A. ni ven equips de tractament d’aigües, ni fa anàlisis in situ als domicilis particulars per avalar campanyes comercials de cap tipus. El comunicat conclou remarcant que els clients de l’empresa poden estar completament tranquils respecte la qualitat i les garanties de l’aigua que els arriba a través de la xarxa pública, ja que no necessita de cap tractament abans de ser consumida.

Per a més informació, el telèfon de contacte d’Aigües de Blanes és 972-331-203.