Un jutjat de Girona condemna l’Ajuntament de Blanes per danys en una finca de S’Auguer

Barri de S'Auger

Barri de S’Auger

El magistrat titular del jutjat contenciós administratiu número 3 de Girona ha condemnat a l’Ajuntament de Blanes a indemnitzar al propietari d’un immoble situat al carrer de S’Auguer amb 3.252 euros, a fi de compensar-li pel dany que va sofrir la seva finca quan es va reurbanitzar el carrer.

Encara que les obres es van realitzar al juny de 2009, l’afectat va presentar la reclamació patrimonial administrativa a l’Ajuntament al març de 2010. El motiu va ser que van aparèixer en el sòl de la finca diverses fissures. Quan es va celebrar el judici, el seu advocat va argumentar que els danys es van produir per una falta de previsió de l’empresa constructora, al no aplicar «tècniques de protecció de les construccions existents».

Per la seva banda, el lletrat de la constructora va plantejar que el demandant no havia demostrat que les fissures no existien amb anterioritat a la realització de les obres. Malgrat aquesta objecció, el magistrat ha considerat que la causa dels desperfectes van ser les obres de millora de la calli S’Auguer. En conseqüència, anul·la l’acord de la junta de govern del 24 de març de 2011 mitjançant el qual es va desestimar indemnitzar al perjudicat.

La sentència és ferma, amb la qual cosa l’asseguradora de l’Ajuntament és la responsable de pagar la indemnització, a excepció de 600 euros que abonarà l’Ajuntament en concepte de franquícia. També, haurà de pagar les costes del judici.