El suïcidi no es contagia

Al plenari municipal de l’Ajuntament de Blanes del mes de febrer, celebrat el dijous 29 a la tarda, la regidora de Salut, Rosa Aladern, va afirmar durant l’apartat de precs i preguntes, que «vam considerar des de l’equip de govern que fer un acte municipal, donat l’efecte contagiós del suïcidi, no era el que corresponia».

Aquestes greus i falses afirmacions, fetes al tractar l’adhesió de l’Ajuntament de Blanes a la campanya de prevenció del suïcidi impulsada pel Departament de Salut, contradiuen les evidències i tot el que s’està treballant durant anys en matèria de prevenció del suïcidi i des del 2021 amb el Pla de la Prevenció del Suïcidi a Catalunya.

Parlar sobre suïcidi i portar a terme accions de conscienciació i visibilització per informar a la població sobre aquest fenomen i informar sobre els recursos d’ajuda existents és una mesura de caràcter preventiu i que recull el citat pla.

La Secció Local d’Esquerra Republicana de Catalunya a Blanes li demana públicament un aclariment al respecte i unes disculpes per afirmar una idea del tot falsa, que contravé les evidències científiques i que, a més, pot posar en risc tot el treball que s’està fent perquè el suïcidi deixi de ser un tema tabú ja que, de fet, no parlar-ne és una barrera per a fer prevenció.

ERC Blanes