Ha arribat el moment de decidir quin Delta de la Tordera volem

El Delta de la tordera l’any 2020 / Daniel Sierra

El grup impulsor del manifest “La Tordera després del Glòria, i ara què?” (GT Manifest), nascut arran del temporal Glòria del passat 2020 ha realitzat un informe en el qual fa una anàlisi de les alternatives que ha presentat l’ACA en el Pla de Gestió de Motes de la Tordera.


Aquest Pla de Gestió implicarà una inversió pública milionària per a la reordenació de les motes del tram final de la Tordera i tindrà una important repercussió territorial i social. Per això, l’ACA havia anunciat un període de 2 mesos per fer-ne la presentació i debat amb els diferents sectors del territori i triar aquella que tingués més consens.

Amb TELEGRAM rebràs al teu mòbil les nostres notícies a l’instant. Clica aquí i segueix-nos:  t.me/blanesaldia

Aquestes reunions han començat i des del GT Manifest veiem amb preocupació que l’ACA enlloc de buscar aquest consens, es decanta per l’interès particular d’uns pocs enlloc de fer prevaldre l’eficiència de l’actuació i l’interès general.

Des del GT Manifest defensem clarament l’alternativa 3 perquè redueix significativament l’extensió inundable del delta sense afectar activitats econòmiques, redueix el temps d’inundació dels conreus encara inundables i per tant, les pèrdues econòmiques del sector agrícola en cas de grans avingudes.

A més a més, redueix o elimina la inundació i el risc de danys materials i personals a tots els càmpings del delta, possibilita una important millora ecològica i hidro-geomorfològica del tram final del riu i de la seva desembocadura, a on es revertiria el retrocés litoral i la pèrdua de platges al delta.

El GT Manifest ha elaborat un informe (cliqueu aquí) a disposició pública on compara les alternatives proposades en el Pla de Motes de la Tordera (s’ha descartat d’inici l’alternativa 1 per ineficient). L’objectiu és fer pública tota la informació de forma clara i contrarrestar la defensa que s’ha fet des de l’ACA de l’alternativa 2.

Denunciem que a les reunions sectorials l’ACA s’ha centrat en mostrar només aquesta deixant de banda l’alternativa 3 què és la que segons criteris tècnics i científics seria la solució real pel delta de la Tordera.
Entre les argumentacions científiques que farien desestimar l’alternativa 2 hi ha:

1.- Compliment de directives europees
El retranqueig mínim de motes és manifestament insuficient per absorbir les grans crescudes del riu. Això juntament amb la canalització del riu fins al mar, i el drenatge de l’hemidelta sud creuant un càmping en actiu no respon als objectius de les Directives Europees que sustenten l’execució, i en cap cas justifiquen la inversió pública proposada, obtenint l’efecte contrari al que s’anuncia.

2.- Sector càmpings
Segons exposem més exhaustivament en l’informe, no s’evitaria la inundació ni el risc de patir danys materials i personals (vides humanes) a la majoria de càmpings del delta, és més, la incrementaria considerablement en aquells que actualment escanyen la desembocadura ja que els manté en zona de flux preferent en cas d’avingudes, fet que es fa evident en creuar literalment el càmping Capfun (foto aportada).

3.- Sector agrícola
Pel que fa a les explotacions agrícoles del delta no s’evitaria la inundació, és més, s’incrementaria la seva durada un cop passat el pic de la crescuda. En aquest sentit, cal destacar que les principals pèrdues econòmiques del sector durant el temporal Glòria van ser més per la llarga durada de la inundació dels camps de conreu, degut al poc drenatge, que per la inundació en sí mateixa. Tal com proposa l’alternativa 2, aixecant una mota entre el riu i la seva plana d’inundació i mantenint els càmpings que frenen la sortida natural de l’aigua al mar, s’allargaria el temps d’inundació i per tant els danys i les pèrdues pel sector agrícola del delta.

4.- Platges i retrocés litoral
L’alternativa 2 perpetuaria i accentuaria el retrocés litoral i la pèrdua de les platges davant dels càmpings del delta, ja que manté la desembocadura del riu escanyada, i la canalització en perpendicular a la costa (que projecta els sediments durant les crescudes mar endins i a gran profunditat). Aquests 2 fets impedeixeixen la morfo-regeneració de la desembocadura i la correcta re-distribució dels sediments, que son els que alimenten i mantenen les platges del delta.

5.- Delta espai protegit
Aquesta actuació no respondria a cap millora ecològica o ambiental del riu Tordera (espai protegit ZEC XN2000). Si com es pretén acaba havent-hi unes motes enjardinades i elements artificials, aquestes anirien totalment en contra de mantenir o recuperar els valors naturals objecte de protecció d’aquest espai. Ni tampoc a millorar els paràmetres que la pròpia ACA fa servir per avaluar l’estat ambiental dels cursos fluvials, sinó tot el contrari, impossibilitaria les funcions hidro-geomorfològiques que els sustenten.

6.- Desembocadura
S’impediria la protecció i recuperació ecològica de les desembocadures del riu i del Rec Viver, la presència dels càmpings que escanyen la desembocadura és incompatible amb el manteniment dels valors naturals recuperats arran del temporal Glòria, fet que dificulta la seva declaració com Reserva Natural Parcial que els Ajuntaments de Blanes i Malgrat de Mar ja han sol·licitat a la Generalitat de Catalunya.

Per tot això, el GT Manifest demana a l’ACA que s’iniciï un veritable periode de presentació, anàlisi i debat de totes les alternatives dirigit a tots els sectors econòmics i socials implicats i interessats en tant que es tracta d’una actuació amb fons públics i amb un fort impacte territorial i social. Qualsevol òrgan gestor ha d’atendre sempre a la millora i l’interès general per davant de la por a rebre queixes per part d’algun sector minoritari que responen al seu interès particular.

Grup de Treball del Manifest de la Tordera

INFORME DEL GT MANIFEST DE LA TORDERA

Valoració GT Manifest Tordera del Pla de Motes