Les subhastes de peix i marisc al Port de Blanes el 2012 van superar els 9,9 milions d’euros

Imatge d’una subhasta a la llotja de Blanes / Foto: JFG – Blnesaldia

La Confraria de Pescadors de Blanes va subhastar 2.565.878 quilos de peix i marisc durant el 2012, que van generar vendes per valor de 9.914.078 euros en total. El volum de negoci ha estat un 0,9% inferior al de l’any 2011, quan les vendes van superar lleugerament els 10 milions d’euros. Tanmateix, el volum de captures van ser superiors, doncs el 2011 van ser 2.516.595 quilos, segons l’estadística facilitada per la Confraria.

                     Any              2012

Mes                  Quilos              Euros

Gener              133.554            576.303
Febrer               32.546            209.806
Març                100.738            353.242
Abril                 163.582            735.984
Maig                 287.918        1.012.078
Juny                 479.081        1.388.627
Juliol                335.568        1.479.218
Agost               285.687        1.447.858
Setembre        182.509            665.356
Octubre           238.109            667.925
Novembre        243.042           810.500
Desembre          83.544           567.181
Total             2.565.878        9.914.078

Durant el passat mes de desembre es van subhastar 83.544 quilos de peix i marisc per 567.181 euros. Aquestes van ser les vendes més importants:

Espècie             Quilos        Euros

Gamba              6.613        170.056
Seitó                27.580          92.103
Escamerlans     2.228          55.451
Peix Espasa      6.391          48.063
Lluç                   2.491          24.224
Sonso               9.827          17.486
Sardina             5.010          13.256
Rap Vermell      1.147          12.359
Calet                 1.154          10.655
Roger Vermell   1.467          10.336