La llotja de Blanes va subhasta peix i marisc a l’octubre per valor de 668.000 euros

Vaixell de pesca entrant al Port de Blanes

La Confraria de Pescadors de Blanes va subhastar durant el passat mes d’octubre 238.109 quilos de peix i marisc que van aconseguir un valor total de 667.925 euros.

D’aquesta quantitat, gairebé el 40% va correspondre a les captures de sardina (gairebé 184.000 euros) i la gamba (82.600 euros). La tercera espècie més valuosa va correspondre al sonso (44.000 euros).

 

Espècie               Quilos             Euros

Sardina               120.470        183.941
Gamba                    3.953         82.595
Sonso                    23.855         44.011
Escamerlans           2.897         43.557
Xipiró                      3.467          39.068
Lluç                         4.280         33.158
Bissos                   19.587         18.565
Sorell                    14.286          17.480
Roger Vermell         2.203         16.759
Rap Vermell            1.704         15.188
Calet                       2.321         12.648
Pagell                     2.076          11.552
Gall                           640           11.020
Maire                      2.497          10.285
Mollera Roquer      2.038          10.216