El ple de l’Ajuntament de Blanes aprova per sancionar els atemptats contra la dignitat de les persones

El ple de l’Ajuntament de Blanes celebrat el vespre d’avui dijous ha aprovat amb la unanimitat de tots els grups polítics diverses modificacions que s’han introduït en la Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana. Els canvis s’han incorporat arran d’una moció aprovada en l’anterior ple del 31 de gener, i el punt que s’ha revisat inclou una nova tipificació sancionable.

Es tracta dels ‘Atemptats contra la dignitat de les persones i la convivència ciutadana’, en substitució de l’anterior text que parlava de ‘baralles i discussions a la via pública’. L’aprovació per unanimitat d’avui s’alinea amb el consens que també va haver a l’hora d’aprovar la moció presentada per ICV-EUiA i Batega per Blanes al gener.

En la proposta d’acord es demanava explícitament que es fessin canvis en la ordenança perquè s’excloguin discursos i manifestacions d’odi, de caràcter feixista, racista i/o sexista tant a la via pública com en equipaments municipals. El règim de sancions per aquest tipus de conductes contempla tres graduacions quant a la quantia econòmica de les multes, en funció de la seva gravetat.

Seran considerades com a faltes lleus, amb multes de 100€ a 750 €, les conductes o comportaments que atemptin contra la convivència ciutadana. Les infraccions greus contemplen multes d’entre 750’01 € i 1.500 €, i sancionen el menyspreu a la dignitat de les persones, així com qualsevol comportament discriminatori, de contingut xenòfob, racista, sexista o homòfob. Per últim, es consideren infraccions molt greus, que es sancionaran amb multes de 1.500’01 € a 3.000 €, les conductes anteriorment descrites quan tinguin com a objecte o s’adrecin contra gent gran, menors i persones amb discapacitats.

Renúncia de Margarita Santo i presa de possessió de Carlos Salgado

Durant el ple s’ha viscut un fet excepcional, ja que ha estat la primera vegada que s’ha donat la coincidència que hagin renunciat i pres possessió del càrrec dos regidors de grups diferents. En primer lloc s’ha incorporat a ICV-EUiA Carlos Salgado Allaria en substitució de Dolors Rubio. Després la regidora de Ciutadans Margarita Santo Camacho ha renunciat al seu càrrec per motius personals.

Com és preceptiu, l’alcalde Mario Ros ha lliurat a la regidora sortint una reproducció de la Font Gòtica, el màxim reconeixement que atorga l’Ajuntament de Blanes als regidors i regidores quan pleguen, així com per agrair tasques que destaquin per la seva singularitat, com per exemple el pregoner o pregonera de la Festa Major. Per la seva banda, el batlle també ha fet entrega a Carlos Salgado de la insígnia que reprodueix l’escut municipal, i que el distingeix com a representant del consistori.

Resta de punts a l’ordre del dia

Finalment l’acord que havia de centrar l’interès del ple, un nou pas perquè l’empresa Nora sigui 100% pública, s’ha tret de l’ordre del dia. Així ha estat després que en el consell d’administració celebrat avui al matí la part privada de Nora no s’ha mostrat d’acord en l’acord que es portava a l’aprovació del ple, per tant caldrà seguir negociant.

Per contra, després que també s’ha exclòs de l’ordre del dia un acord extrajudicial, s’ha introduït un punt per urgència per aprovar una modificació del pressupost vigent per comprar una furgoneta per a les Brigades Municipals i per a la compra i instal·lació d’un nou ascensor per a la Ciutat Esportiva Blanes. Aquest punt s’ha aprovat amb la unanimitat de tots els grups, si bé ha estat després d’un tens debat.

D’altra banda, el Reglament del Consell Municipal de les Persones Grans s’ha aprovat per unanimitat, i una addenda del Consell Comarcal de la Selva ha prosperat amb 19 vots a favor de tots els grups, llevat de la CUP, que s’ha abstingut. El darrer punt ha estat una moció de l’associació “RCP a l’Escola” per garantir la continuïtat d’aquest programa que ensenya la Reanimació Càrdio Pulmonar als centres escolars, aprovat de nou amb les 2 abstencions de la CUP.

La PAH demana solucions per resoldre l’emergència habitacional

En l’apartat de Precs i Preguntes obert al públic la portaveu de la PAH, Emma Torres, ha demanat a l’Ajuntament de Blanes que es facin accions més contundents per ajudar a resoldre l’emergència habitacional que pateixen moltes persones. La portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca –molts membres de la qual omplien la Sala de Plens- ha recordat que ja fa 10 anys que estan en moviment, però no tenen la sensació que s’estigui avançant tant com és necessari per resoldre el problema.

Emma Torres també ha reclamat a la classe política que pressioni la Generalitat de Catalunya perquè ajudi aportar solucions. Bàsicament del què es tractaria, tal com ha explicat la portaveu de la PAH, és que s’iniciï la cessió obligatòria d’aquells pisos de ‘grans tenedors’ per a lloguers socials, que es faci un cens exhaustiu dels pisos buits, o bé la identificació de totes les necessitats d’habitatge que hi ha al municipi, entre d’altres.

Per la seva banda, l’alcalde –qui també és responsable d’Afers Socials- ha respòs la intervenció de l’Emma Torres reconeixent la manca de recursos de vivenda que hi ha, i que cal trobar-hi solucions. Igualment, ha recordat que s’està endarrerint poder disposar dels pisos d’emergència social dels antics mestres de l’Escola Carles Faust, lamentant la lentitud de resposta que tenen les administracions públiques. Per últim, Mario Ros ha destacat la feina que darrerament s’està fent des d’Afers Socials amb l’Agència Catalana de l’Habitatge per trobar solucions factibles.

Fotos: Ajuntament de Blanes