La Confraria de Blanes va subhastar el mes de febrer peix i marisc per valor de 161.000 €

El passat mes de febrer la Confraria de Pescadors de Blanes va subhastar 69.404 quilos de peix i marisc, que en conjunt van aconseguir un valor total de 161.360 euros. Les captures més valuoses van ser la gamba, bissos i el bonítol, que van totalitzar 69.672 euros, el 43,17% dels ingressos.

Aquestes van ser les 15 espècies que van obtenir un major valor el passat mes de febrer:

Espècie               Quilos        Euros
Sardina                 9.722        25.932
Bissos                  17.139       25.666
Bonítol                  3.737        18.074
Sorell                   25.196        16.192
Gamba                     188          9.436
Lluç palangre          420          7.932
Calet                         396          6.539
Sipia                          455          5.396
Pop roquer               561         4.594
Mollera roquer        362         4.418
Rap vermell              373         4.126
Congre                   1.082         2.697
Serviola                     202         2.608
Polla                            95          2.430
Pagre                        167          2.417