Blanes implantarà el servei de recollida selectiva porta a porta en les urbanitzacions a mitjans de febrer

Ajuntament de Blanes

L’Ajuntament de Blanes, a través de Nora, l’empresa de neteja i recollida d’escombraries, continuarà durant aquest 2019 el pla d’actuació per millorar aquest servei. Després que al 2018 es va fer el canvi de model amb la recollida de càrrega lateral dels camions, l’ampliació de la neteja viària i la recollida porta a porta comercial, enguany el pla continua amb noves millores. 

La més immediata està previst que es posi en marxa a mitjans del proper mes de febrer, més concretament el dilluns 18 de febrer. Serà llavors quan començarà el servei de recollida selectiva porta a porta a les urbanitzacions del municipi. Amb aquest canvi de model es vol facilitar el reciclatge als ciutadans i ciutadanes, així com augmentar el percentatge de reciclatge a la ciutat.

Aquesta darrera fita és especialment important per poder assolir l’objectiu municipal que va establir la Generalitat, que indica que l’any 2020 Blanes haurà d’estar reciclant en un 60%. Les àrees on s’implementarà el nou servei porta a porta de Blanes abasta les cinc urbanitzacions disseminades de Blanes –Mas Guelo, Residencial Blanes, Vista-Mar, Sant Francesc i Santa Cristina-, la qual cosa significa un total de 660 habitatges. 

Durant aquest mes de gener s’estan fent les visites individualitzades i s’estan penjant cartells informatius en totes les urbanitzacions. Tanmateix, coincidint amb l’inici del proper mes de febrer hi haurà una xerrada informativa –que tindrà lloc el proper divendres 1 de febrer a la Sala de Plens-, es repartiran els bujols per fer la recollida selectiva a cada llar, hi haurà punts informatius a peu de carrer i es tancarà el periple amb noves visites porta a porta als veïns de totes les urbanitzacions. 

Urbanització            Habitants
Mas Guelo                        25          
Residencial Blanes        144
Vista Mar                           77
Sant Francesc                 257
Santa Cristina                 157
Total                                660

L’inici del servei de recollida porta a porta a les cinc urbanitzacions començarà d’aquí a tres setmanes, el dilluns 18 de febrer, però abans s’hauran retirat els contenidors de recollida selectiva d’orgànica, fracció resta, envasos, paper i cartró. Els únics que quedaran en servei són els contenidors de vidre, ja que la resta de fraccions a partir del 18 de febrer es passaran a recollir porta a porta, amb els bujols que anteriorment ja s’hauran lliurat als veïns i veïnes. 

Més concretament, a cada casa es lliuraran: 
–        Cubell de 90 litres de capacitat per a la recollida d’envasos 
–        Cubell de 90 litres de capacitat per a la recollida de paper 
–        Cubell de 20 litres de capacitat per a la recollida d’orgànica 
–        Opcional: Cubell de 240 litres de capacitat per a la recollida de fracció vegetal, l’esporga. 

Pel que fa a les deixalles que formen part de la resta, es podrà deixar en bosses, que es recolliran en totes cinc urbanitzacions els diumenges. Val a dir que aquests dies també es repartiran als ciutadans i ciutadanes afectades els calendaris de recollida en forma d’imants magnètics. En el cas de les urbanitzacions de Sant Francesc i Santa Cristina hi ha temporada alta i temporada baixa, la majoria d’habitatges són de segona residència. Per contra, a Mas Guelo, Residencial Blanes i Vista Mar s’hi viu tot l’any i hi ha una sola temporada.