La Confraria de Pescadors de Blanes va facturar 8,62 M€ durant l’any 2018

Port de Blanes

La Confraria de Pescadors de Blanes va subhastar 2.683.000 quilos de peix i marisc durant l’any 2018 que van aconseguir un valor total de 8.620.026 euros. El mes de maig va ser el de major volum de negoci ja que les subhastes van totalitzar 1.026.035 euros.

El passat mes de desembre la Confraria va subhastar 81.944 quilos de peix i marisc, que en conjunt van aconseguir un valor total de 543.229 euros. Les captures més valuoses van ser la gamba, l’escamerlà i el seitó, que van totalitzar 290.234 euros, el 53,4% del total subhastat.

Aquestes van ser les 15 espècies de peix i marisc que van obtenir un major valor el passat mes de desembre:

Espècie                       Quilos             Euros

Gamba                          3.757            178.261
Escamerlà                     2.720             70.120
Seitó                            24.743              41.853
Bonítol                          7.888              33.627
Roger vermell              4.838              24.693
Gamba blanca                642              18.920
Lluç palangre               1.944              18.230
Sonso                            3.997              12.788
Rap vermell                     955              10.382
Dentol                              430              10.021
Peix espasa                  1.165                8.679
Calamar                           350                6.929
Calet                                 906                6.259
Mollera roquer            2.263                5.993  
Pop roquer                      972                4.732

Acumulat any 2018

Mes                Quilos              Euros

Gener             187.573            487.637
Febrer            146.383            178.545
Març               174.848            683.586
Abril                239.668           709.729
Maig               362.403         1.026.035
Juny                202.510            835.769
Juliol               235.967            944.910  
Agost              212.100            954.353
Setembre      184.097            657.889
Octubre         293.902            705.304
Novembre     361.605            893.040
Desembre       81.944            543.229
Total           2.683.000        8.620.026