El pressupost de Blanes per al 2019 puja a 49 M€, 4 menys que el d’enguany

A la dreta Nicolás Laguna, regidor d’Hisenda / Ajuntament de Blanes

El ple del mes de desembrede l’Ajuntament de Blanes se celebrarà aquest dijous dia 20 de desembre, inclourà com a tema més destacat els pressupost de 2019. Per aquest motiu, el passat divendres divendres es va celebrar a la sala de plens una sessió informativa.

Igual que en les dues anteriors edicions, per fer-la més àgil i entenedora es van anar presentant els principals conceptes del pressupost de 2019 amb una entrevista conduïda pel periodista Marc Romero, recolzada amb les dades projectades en pantalla. El ponent va ser el tinent d’alcalde d’Hisenda, Nicolás Laguna, qui va anar desgranant les xifres més destacades.

Pressupost 2019: 49’04 M€, 4’19 M€ menys que al 2018

Els pressupost pel 2019 suma 49.043.042,42 euros, uns 4,19 milions menys que l’actual. Les despeses de funcionament de l’Ajuntament de Blanes estan cobertes en un 70,25% per ingressos tributaris, molt semblant a aquest 2018, amb un rendiment sobre les despeses del 67,53%. Un 36% dels ingressos provenen d’impostos directes, mentre que un altre 36% corresponen a taxes, preus públics i altres ingressos. Per últim, un 25% són transferències corrents, un 1% impostos indirectes i un altre 1% ingressos patrimonials.

En despeses, les majors quantitats –un 52% del total- corresponent a béns i serveis, que sumen 25’36 M€, gairebé igual que al 2018, quan es van fixar en 25’04 M€, mentre que al capítol de personal, l’any vinent serà de 15’51 M€, lleugerament per sobre que aquest 2018, quan ha estat de 14’92 M€, un 31% del total. Val a dir que, a data del 31 de març d’aquest 2018, l’Ajuntament de Blanes compta amb un total de 350 persones en nòmina.

Despeses serveis socials, ajuts i prestacions

Respecte les despeses corrents dels diferents departaments i serveis, que pugen a 25,36 milions d’euros, i de cara al 2019 s’ha tornat a fer una important aposta per reforçar la despesa social, tant pel que fa a serveis com per a ajuts i prestacions :

Inversions

Quant a inversions, només s’han consignat els mínims indispensables, ja que estan relacionades amb projectes subvencionats per un costat amb 400.000€ de la Diputació de Girona, i per l’altre coberts a través de la taxa fixa de clavegueram, que suma mig milió d’euros. Un cop feta la liquidació del pressupost del 2018, al 2019, es revisarà la situació financera perquè el nou equip de govern que es formi després de les eleccions del 26 de maig de 2019 ja tingui un marge operatiu disponible.

 A diferència del pressupost d’enguany, que es van haver d’aprovar a mitjans de l’any en curs –el juny passat-, en aquesta ocasió els comptes per al 2019 s’espera que puguin prosperar a la sessió plenària que s’ha de convocar aquesta setmana. Així ho va expressar durant la sessió d’ahir el tinent d’alcalde d’Hisenda, qui va confiar que la negociació amb la resta de grups per aconseguir el recolzament necessari serà fructífera.