Enderroc de les grades de l’antic camp de Futbol de Blanes

Ajuntament de Blanes

Aquesta setmana s’han acabat d’enderrocar les úniques estructures d’edificació que encara quedaven en peu als antics Camps de Futbol d’Els Pins de Blanes. Per una banda hi havia les grades, que a la seva base allotjaven els vestidors, lavabos i el bar de l’antic equipament esportiu, i per l’altra una petita edificació aïllada on hi havia les oficines del Club Deportiu Blanes. 

Les obres van començar la setmana passada, i a partir de la vinent seguiran amb la retirada de la runa i les restes que han resultat de les tasques d’enderroc. Amb aquesta actuació, l’Ajuntament de Blanes elimina les edificacions sense cap ús que havien quedat dempeus, i que s’havien anat degradant progressivament. 

Aquest deteriorament no tan sols cal atribuir-lo al desús i el pas del temps, també s’han registrat usos indeguts de persones que entraven a l’interior de les estructures, així com actes vandàlics. D’aquesta manera, ara s’alliberarà un espai important i millorarà qualitativament una zona on es desenvolupen gran quantitat d’activitats. 

Un cop s’hagin enllestit els treballs d’enderroc i retirada, l’empresa adjudicatària haurà de verificar els nivells resultants, així com el paviment de formigó en el nivell superior. Es faran graons per salvar el desnivell que hi ha entre els dos antics camps de futbol –el de terra, més elevat, i el de gespa artificial- i s’adequaran baranes d’obra a la zona de les rampes. 

Per últim, per completar les obres es remataran els murs perimetrals tallats a la mateixa alçada que els que ja hi havia fins ara per delimitar l’espai dels dos camps de futbol a l’exterior. Les primeres tasques abans de començar l’enderroc van consistir en buidar el material que s’havia amuntegat a l’interior de les grades on antigament hi havia els vestidors. 

95.000 euros de despesa 

El pressupost del projecte d’enderroc de les estructures dels antics camps de futbol va ser inicialment de 147.210’97 €, adjudicant-se finalment a l’empresa Obres i Serveis Roig S.A. per un import de 94.618 euros. Per a l’execució d’aquests treballs, l’Ajuntament de Blanes compta amb una subvenció de 48.850 euros concedida per la Diputació de Girona. 

Es van licitar el passat mes d’octubre, i s’hi van presentar per a la seva adjudicació un total de 12 empreses. A banda d’aquests treballs, hi haurà una actuació paral·lela inclosa en el projecte per desplaçar el quatre elèctric hi havia als antics camps de futbol, que es farà posteriorment a l’enderroc i anivellament definitiu.